Svět za sklem

Svět za sklem

Spolupráce dvou autorek z rozdílných zemí a kultur nabízí dva individuální úhly pohledu na specifický prostor skleněné vitríny a na sklo jako materiál obecně.

Tags: , , , , , ,