Spolupráce dvou autorek z rozdílných zemí a kultur nabízí dva individuální úhly pohledu na specifický prostor skleněné vitríny a na sklo jako materiál obecně.

Styčný bod, který tvoří v první řadě transparentnost, díky níž jsme si navykli pohlížet za sklo, a nikoliv zaměřovat pozornost přímo na něj jakožto na objekt, odhaluje mnohé nejen o našem vztahu k tomuto materiálu. Poskytuje zároveň nečekané podněty k zamyšlení nad způsobem, jakým ho tradičně nahlížíme.

Inspirací pro instalaci Romany Drdové je primárně vitrína jako paralela k obchodním výlohám prezentujícím divákovi iluzorní svět reklamních produktů. Iluze dokonalosti a příslib štěstí, jež v sobě pečlivě naaranžované výlohy obsahují, jsou umocněné fyzickým předělem skla, které – ač neviditelné – stojí jako pevná a zdánlivě nepřekonatelná bariéra mezi vzájemně oddělenými prostory pozorovatele a prezentovaného objektu. Nakolik toto rozdělení ovlivňuje právě ona neviděná a přirozeně přehlížená bariéra a jak by se změnilo naše vnímání vystaveného objektu v případě, že bychom upřeli svůj zájem mimo něj, právě na onu bariéru, která nám brání v přímém kontaktu s ním – to je nosné téma, na něž instalace reaguje.

S myšlenkou skla jakožto svébytného objektu hodného pozornosti sama za sebe se setkáváme i v práci Ju Yeong Kim. Skleněná vitrína zde plní roli okna, kterým pohlížíme na svět okolo nás, mimo náš osobní prostor. Ve vztahu k vitríně se ovšem nejedná o pohled ven, nýbrž dovnitř. Jde o okno vedoucí do uzavřeného prostoru, ve kterém očekáváme výjev, kvůli němuž jsme se rozhodli skrze něj podívat. Při pohledu za sklo, skrze toto okno, nám ve skutečnosti nikdy nejde o něj samé, ale o očekávání toho, co uvidíme za ním. Jaká bude naše reakce v případě, že nám tento pohled „skrz“ umožněn nebude? Pakliže zůstane okno zavřené, nezbývá zdá se nic jiného, než věnovat svůj pohled přímo jemu. ∞


Romana Drdová & Ju Yeong Kim: LookLook
Galerie Evoluční (Revoluční 5, Praha 1)
22. 10.—23. 11. (vernisáž 21. 10. 19:00)