Miriam Kaminská

Miriam Kaminská

Miriam Kaminská (* 1989) se narodila v Praze. Absolvovala v ateliéru Sochařství 1 u Lukáše Rittsteina. Během studií prošla dalšími ateliéry včetně malířského.
Její sochy vychází z figurativního základu, který často přechází do abstraktních podob. Zobrazuje tělo a jeho různé polohy, zachycuje fáze pohybu. Oblé tvary, subtilnost i v nadživotním zobrazení, organické plynutí tvaru a určitá nedořečenost vytváří Kaminské specifický sochařský styl. Protahováním figurativních [...]

Tags: ,