Miriam Kaminská (* 1989) se narodila v Praze. Absolvovala v ateliéru Sochařství 1 u Lukáše Rittsteina. Během studií prošla dalšími ateliéry včetně malířského.
Její sochy vychází z figurativního základu, který často přechází do abstraktních podob. Zobrazuje tělo a jeho různé polohy, zachycuje fáze pohybu. Oblé tvary, subtilnost i v nadživotním zobrazení, organické plynutí tvaru a určitá nedořečenost vytváří Kaminské specifický sochařský styl. Protahováním figurativních prvků u svých soch dosahuje psychologického vyznění. Ve svých dílech tematizuje mezilidské vztahy, osobní mezníky i univerzální principy. Sochy zhotovuje v různých měřítkách od miniatur, realistického podání až k modelaci v nadživotní velikosti. Pracuje s nejrůznějšími materiály jako je sádra, sklo, kov, laminát nebo vosk. Kromě vytváření prostorových děl se věnuje také kresbě.