Temnosvit jezuitské spirituality

Temnosvit jezuitské spirituality

Dobrý pozorovací talent, cit pro zachycení či naznačení krajiny a um vtáhnout diváka do děje jsou částmi velkoleposti malíře Jana Jiřího Heinsche, jehož dílo právě představuje Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

Tags: , , ,
Richard Loskot

Richard Loskot

Tags: , , ,