Richard Loskot (* 1984) studoval na Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. V loňském roce byl podruhé nominovaný na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Skrze své instalace zkoumá neviděné. Pracuje s fyzickými i mentálními atributy časoprostoru. V projektu Solar Impression abstrahuje esenci přírodního jevu každodenního života. Známé odlesky slunce promítané pod naše nohy na zem vytrhává ze všednosti a nepozornosti našeho vnímání. Jev, kterému častokrát nevěnujeme pozornost, zobrazuje pomocí metody osvitu – kyanotypie. Tak zaznamenává odlesky na vymezený a uchopitelný prostor. Metodou modrotisku, historickou fotografickou technikou, vytváří otisky slunečního světla. V propojení s instalací zároveň situaci uměle vytváří a zobrazuje princip fungování v přeneseném autorském pojetí. Jednoduché a esenciální, které skrze vrstevnatost v našich životech upozaďujeme, vyzdvihuje do centra pozornosti. Před divákem leží kromě konstrukce otisků slunce otázka o schopnosti vnímat v každodenním životě drobné nuance a detaily, které nejsou bezpodmínečnou součástí našich životních potřeb a toho, co primárně vnímáme. Instalace otevírá otázku o pozornosti k maličkostem, které jsou esenciální a autentické a možná proto – pro svou samozřejmost a jednoduchost – přehlížené. ∞