na okraji | Noisy People

na okraji | Noisy People

„Improvizace přirozeně posiluje spolupráci, takže vytváří pocit sounáležitosti s kmenem a vzájemný respekt, a vylučuje soutěživost, což je jedna ze skutečně silných stránek komunity.“

Tags: , , , , , ,