Po sáhodlouhých a poměrně vyčerpávajících diskusích o (ne)možnostech akceptace herních médií jakožto umělecké disciplíny se snad konečně blýská na lepší časy. Vývoj současného umění totiž čím dál více reaguje na interaktivní proudy, a tak stejně publikum, které od svých galerijních zážitků začíná očekávat více než jen statický obraz a bílou zeď za ním. Brněnský Ateliér Duchů svými instalacemi otevírá téma prezentace deskových i digitálních her a eventualit jejich forem.

Jak vystavovat digitální hry? Otázka, která rezonuje napříč instalací Herna Duchů v Galerii Art. Tři herní kabinety, snažíc se svou formou rozšířit možné pole interakce, neomezující se už jen pouze na myš, klávesnici a mýtus „domácího hraní“, který soudobého návštěvníka od vyzkoušení aplikace spíše odradí. Kombinace prvků arkádové herny a sportbaru reprezentuje stereotypní chápání herní kultury, herní kabinety vytvořené na míru konkrétním aplikacím potom naopak lákají k interakci svým poutavým formátem.

„Výzvou při tvorbě kabinetu Hadr bylo najít tvar, který bude odrážet citlivou low-poly estetiku stejnojmenné hry od Dominika Konečného. Zároveň cílem bylo také to, aby svým vzhledem nepřehlušil samotný vizuál hry a taktéž hlubší ponoření do interaktivního zážitku. Výsledná podoba je unikátní nejen z hlediska spolupráce s autorem díla, ale i v tom, že se jedná o první herní kabinet, který jsem měl možnost navrhovat,“ přibližuje výrobu kabinetu Hadr, který je součástí instalace, člen skupiny Ateliéru Duchů. (zdroj: atelierduchu.com) Instalace Herna Duchů je doprovodným programem festivalu krátkých filmů Brno16 a k vidění je do 30. prosince 2021.
Rámování lidské představivosti
Vitrínová galerie Postpost v podchodu kavárny Spolek propůjčuje Ateliéru Duchů svůj osobitý prostor instalaci Rám, čímž mění narativ nejen místa samotného, ale také prostředí herních médií. Syntéza digitálního „pixel artu“ a fyzického rámu vytváří prostor na pomezí imaginace a reality, který je plný nečekaných paralel a možností své interpretace. Současně s rámováním digitálního obsahu se tvůrci zamýšlí nad rámováním lidské představivosti a existence vůbec. Zkoumají limity vnějšku a vnitřku, které jsou rámem na první pohled definovány, zároveň však dochází k jejich propojování stejně tak, jako propojování diváka s digitálním prostředím, člověka a stroje.
„Kolektív Ateliéru Duchů otvára diskurz mechanizmov kontroly, odkrýva vrstvy kódov digitálneho obsahu a komunikuje tak otázky schopností slobodnej imaginácie, moci vplyvu pôvodcov obsahu či strát potenciálu objavovania nového. Rám obrazu-digitálnu hranicu vstupu do prostredia hry vyberá z virtuálneho sveta a vystavuje ako nezávislý fyzický objekt,“ komentuje instalaci kurátorka Postpost gallery Viktória Pardovičová. Výstavu je možné navštívit do 3. prosince 2021.

Ateliér Duchů
je autorská tvůrčí skupina formovaná ateliérem Herních médií Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně působí na pomezí akademické sféry a herního vývoje v mezioborovém kontextu. Dlouhodobě se věnuje rozšiřování pohledu na videohry v interferenci se současným uměním a kulturou, což se v praxi projevuje (mimo jiné) grafickými a obrazovými výstupy nebo tematickými herními kabinety. Soudobý tým tvoří Aneta Fasorová, Barbora Vozábová, Bohdan Heblík, Daniel Jenikovský, David Čech, David Holubec, Dominik Konečný, Ivana Nováková, Kateřina Cendelínová, Lucie Polášková, Matyáš Mrkus, Natálie Sodomková, Richard Haraším, Tereza Koudelková, Tomáš Hrůza, Vojtěch Vaněk, Zdeněk Rychtera, Zoya Volkova, Zuzana Rišiaňová.Ateliér Duchů: Rám
Postpost gallery (Orlí 22, Brno)
8. 11.—3. 12.