V Pavilonu skla Klatovy patří léto opět sklářské škole. Již název aktuální výstavy Fascinace sklem – Práce ze sklářské školy ve Zwieselu / Faszination Glas – Arbeiten aus der Glasfachschule Zwiesel zcela zřetelně vypovídá, která to škola zde letos vystavuje.

Sklářská škola (Glasfachschule) ve Zwieselu založená již v roce 1904 patří k prestižním německým vzdělávacím institucím v oboru skla. Je rozkročena od výuky v učňovských oborech přes střední školu až po pokračovací a rekvalifikační kurzy. Od roku 1974 jde o státní školu, na které studuje vedle nastupující německé sklářské generace také řada zahraničních žáků (hlavně z jihovýchodní Asie). Celkem jich tu studuje kolem 300 v mnoha oborech –
foukání, broušení, rytí, malování dutého skla, výroba skleněných přístrojů, technika sklářských strojů, zpracování optického skla či produktový design.
Škola má pro své žáky vynikající technické zázemí. Pracuje zde sklářská huť, jsou tu dílny pro jednotlivé obory dekorování skla, dílny pro výuku práce nad sklářským kahanem (ať již umělecké nebo technické) apod. Velkým specifikem školy je umělecké zpracování plochého skla, které zde vyučuje především Josef Reitberger. Škola vede své žáky ke kreativnímu pojetí práce při důrazu na technickou kvalitu provedení. Na tom má nesporně zásluhu současné vedení školy, zejména její vedoucí Gunther Fruth a jeho zástupkyně Iris Haschek.
Výstava v klatovském Pavilonu skla představuje především díla současných žáků, některé práce nedávných absolventů školy a aktivně se zapojili i pedagogové. Vzhledem k prostorovým možnostem pavilonu nebylo možné představit tvůrčí výsledky školy v plném rozsahu, ale jsou zde zastoupeny hlavní, pro ni typické, trendy. Uvnitř pavilonu jsou umístěny drobnější plastiky a designy zhotovené často neobvyklými kombinacemi sklářských technik. Zajímavé jsou například exponáty vytvořené v rámci projektu Bavorsko – Čechy, při kterém žáci školy zpracovávali mnoha způsoby téma přeshraničních spojnic. Humorný je zde projekt Michaela Exla, kde dvě sedící figury drží jedna české a druhá bavorské pivo. Dále jsou tu umělecké práce zhotovené méně obvyklými technikami ze skleněných tyčinek nad kahanem, jejichž reprezentantem jsou třeba tři náročné zdobené poháry na víno Heleny Ackermann a Anette Kolb vytvořené v rámci projektu Secese. Ale to jsou jen některé z mnoha.
V zahradě pavilonu pak návštěvníci najdou další objekty. Stojí tu například postava staročeského muzikanta v životní velikosti, vytvořená náročnou technikou rytí plochého skla. O kousek dál se skrývá v záhonech dlouhý skleněný had Wilfrieda Wagnera a na trávě leží dva polštářky zdobené skleněnými mozaikami. Rozhodně se nevyplatí přehlédnout oválný rám z barevného foukaného skla, který není jen exponátem. Je to „photo-point“, kde se mohou návštěvníci nechat vyfotografovat v krásném skleněném rámu. Ten byl vytvořen kolektivem studentů ve školní sklářské huti pod vedením Paula Osterbergera. Ani zahradou však výstava nekončí, v chodbě jezuitské koleje na náměstí jsou vystaveny v panelech různé žákovské návrhy.
Letní výstavy sklářských škol vždy přinášejí do Klatov mladý elán a tvořivou energii a nesporně jsou oživením bohaté prázdninové kulturní nabídky města. A jak se ukázalo, exponáty v zahradě nejsou zajímavé jen pro návštěvníky. Když naprší dešťová voda do mušle podle návrhu Laury Papeové (zvětšené při projektu Stefana Stangla), stává se exponát luxusní koupelnou místních vrabců. Snad tu pro ně bude dostatek dešťové vody až do 12. září, kdy výstava končí. Pak po ni zůstane už jen útlý katalog.

text: Jitka Lněničková

Fascinace sklem „Práce ze sklářské školy
ve Zwieselu / Faszination Glas – Arbeiten aus der Glasfachschule Zwiesel
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu / ist von der Europäischen Union im Rahmen des Dispositionsfonds kofinanziert.

PASK (Hostašova 917, Klatovy)
3. 6. — 12. 9.