Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevírá po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem – jedinečnou na prezentaci, produkci i výzkum umění zaměřenou instituci využívající zázemí domovské univerzity rozkročeného mezi aktuální uměleckou tvorbou a vzdělávacími, vědeckými i sociálně angažovanými aktivitami.


Dům umění Ústí nad Labem disponuje téměř 700 m2 výstavní plochy, multifukčním sálem pro 80 diváků, určeným pro experimentální audiovizuální, performativní a hudební představení, rezidenčním ateliérem, workshopy specializovanými na nová média a grafické techniky sloužícími studentům i veřejnosti a v neposlední řadě rozsáhlým zázemím vhodným pro umělecké vzdělávání a různorodé společenské aktivity. Dům umění Ústí nad Labem představuje kvalitní institucionální zázemí splňující náročné mezinárodní standardy pro prezentaci výstav a uměleckých děl a jeho prostorový i technologický potenciál dovoluje plnohodnotné zapojení do prestižních grantových schémat a náročných mezinárodních produkcí.

Jak tento bělostný fundament přispěje ke kulturnímu potenciálu fakulty, která ho provozuje, univerzity, které je součástí, města, které z vlastní vůle reprezentuje ve svém názvu a kraje, jehož celkovou rekonstrukci vnímá jako jeden z podstatných cílů svého dlouhodobého usilování? Pro Fakultu umění a designu jistě představuje směr nového rozvoje, který vede k posilování úplnosti vzdělávacích procesů na pomezí osvojování si oborových znalostí či dovedností a autentické tvorby s aspekty uměleckého a rovněž teoretického výzkumu i bohatého socializačního potenciálu.

Návštěvníci přicházejí do Domu umění Ústí nad Labem po novém mostě a takovým solidním mostem je zároveň sama tato instituce. Spojuje různorodé a často zdánlivě protikladné světy umění a vědy, emocí a racionality, nekonečné tvůrčí svobody i empatické zodpovědnosti. Překlenuje propasti sílícího nezájmu a neporozumění prostřednictvím respektu ke každému, kdo je součástí komunity. Je nástrojem k dosažení ambiciózních kulturních cílů či realizaci výzkumných záměrů a zároveň nabízí prostor pro přátelské schůzky a sousedská posezení. Dům umění je vším, čím je i pospolitost, která ho obklopuje, prostupuje jím a vdechuje mu život prostřednictvím společných tužeb, podnětů, aktivit a setkání.

Dům umění Ústí nad Labem
(Klíšská 1101, Ústí nad Labem)

https://duul.cz/

text: Michal Koleček