Vladimír Véla je jedním z nejvyhledávanějších malířů současné české výtvarné scény. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem se rozhodla představit Vélovy malířské cykly z posledních tří let.


Tvorba Vladimíra Vély rezonuje českým výtvarným milieu již řadu let a patří ke špičce tuzemské současné malby. Nápadným rysem Vélovy malby je hlavně syntéza monumentality a nejednoznačnosti. K tomu odkazuje také název výstavy Horizont konkrétna, který sice může znít trochu jako nesmyslný konstrukt, popisuje ale skutečný stav věci. Zatímco „konkrétno“ odkazuje k Vélově příklonu k reálnému zobrazení a k jeho inspiraci reálnými artefakty, „horizont“ evokuje něco nedosažitelného. Těžko definovatelné tajemství, které musí divák v jednotlivých obrazech poodhalit.

Nespornou předností obrazů Vladimíra Vély je přitom jejich velkorysé měřítko, které se s charakteristickým zaklenutým prostorem roudnické galerie velmi dobře doplňuje. Hlavní sál galerie je tak doslova naplněný suverénními malbami, oproštěnými od jakékoli nadbytečnosti. Přitom rozměry největších pláten dosahují i tří metrů. Monumentální jsou však tato díla hlavně díky tomu, jak sugestivně v nich autor pracuje s prostorem, barvou a světlem. Všechny představené námětové okruhy mají svou genezi, která obsahuje velká plátna, obrazy komorních rozměrů i kresby tuší na papíře. Svou důležitostí jsou si všechny tři okruhy rovné a vytvářejí jeden vyvážený celek, který dává nahlédnout do procesu Vélovy malířské práce.

text: Andrea Turjanicová


Vladimír Véla: Horizont Konkrétna
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Očkova 5, Roudnice nad Labem)
11. 2.—24. 4.