V současném výtvarném umění není nouze o folklorismy – tvorbu, která reflektuje lidovou kulturu. Díky tomu mohla kurátorka Petra Mazáčová vybrat více než tři desítky českých i zahraničních umělců mladší a střední generace. A představit jejich tradicí inspirované instalace, videa, malby, sochy (a další) z posledních patnácti let.

Lidové umění bylo v českém prostředí od poloviny 19. století využívané k uměleckým počinům i zneužívané ve prospěch politiky. Folklor tvoří bez nadsázky kulturněspolečenský fenomén. Je všudypřítomný.
Kurátorka výstavy chápe folklor v širších souvislostech. Připadá jí jako chameleon, který se dokáže přizpůsobit jakémukoli prostředí. Obdobný úhel pohledu mají přizvaní výtvarní umělci z České republiky, Slovenska, Běloruska, Velké Británie a Spojených států, v jejichž práci se objevují nejen folklorismy, ale vědomá práce s kontextem. To, co jejich tvorbu spojuje, je hlavně tradice a paměť. Při ohledávání nejednoznačných nebo vyprázdněných obsahů jdou až na dřeň. Reagují na odvrácenou stranu globalizace, kritizují nacionalismus. Poukazují na nesvobodu, ať už politickou nebo genderovou, hledají vlastní kořeny a identitu.

V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem se vedle instalace z projektu Kateřiny Šedé Nedá se svítit představí (v české premiéře) video Hidden Mothers Terezy Buškové, zkrácená verze filmu Morava krásná zem II (režie Petr Šprincl) nebo rudá výšivka od Rufiny Bazlove. Poprvé bude vystaven černý kroj z karbonu umělkyně Natalie Perkof. Objeví se „dortové masky“ Anny Hulačové či „audiovizuální“ truhly Marka Kvetana. A také další díla, potvrzující, že promyšlenou interpretací může být folklor živým zdrojem inspirace.

Folklore Is Not Dead
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
(Očkova 5, Roudnice nad Labem)
29. 7. — 30. 10.