Letošní ročník třeboňského Anifilmu v kategorii videoklip vyhrála píseň od dua Seth Schwarz & Be Svendsen s názvem Elves of Karoo. Zhlédnutí onoho po všech stránkách povedeného díla ve mně zanechalo hluboký zážitek, který se vám tímto ekfrastickým textem pokusím přiblížit a interpretovat.

Francouzsko-kanadský autor animace Yves Paradis ztvárnil ve skoro sedmiminutovém klipu příběh naprostého souznění. Podařilo se mu vyjádřit sounáležitost mezi bližními a vnímajícími tvory, kteří, ač nesmírně fyziognomicky odlišní, jsou hluboce spojeni rytmem, hudbou, radostí z tance a neřízenou láskou. Jejich srdce bijí stejnou tepovou frekvencí. Biblická metafora Noemovy archy sdružující na svých palubách páry všech zvířat je tu modifikována do roztomilé heterogenní společnosti, jež se blíží ráji. Malá bárka, na níž se nacházejí průvodci dnem i nocí, DJs, kteří obsluhují mixážní pult s reproduktorem, se zvolna pohybuje prostorem, proplouvá na cestě kolem světa a pod svou stěžeň bere ty, kteří hudbu zaslechli a zatoužili po prozření a vykoupení skrze ni z přízemního pobývání na planetě Zemi. Idealistický hudební prostor je rámován barevnou kompozicí postav v duhových barvách, jež se díky přítomnosti na správném místě a ve správný čas stávají vyvolenými, těmi, kdož byli pozváni, kdož byli osvíceni, jimž byla ozářena existence hudbou, krásou a láskou. Byli políbeni hudbou. A mohli onen zážitek sdílet s ostatními spolucestujícími.

Hudební producenti skrze svoji tvorbu zprostředkovávají svým posluchačům transcendentální zážitek, naplňují mysl čistě pozitivní energií bez nekalých úmyslů, pozvedávají ducha i tělo, působí na celou psýché, protože v tomto pomíjivém stavu absolutního a opravdového rauše je člověk skutečně v ráji. Ano, je to pomíjivý stav. Ale každý jeden účastník takového zážitku nabyl jistou zkušenost. Jejím prostřednictvím může rekapitulovat svůj dosavadní život. A rovněž může ovlivnit svůj život následující. Přelomová událost.

Svět uzavřený ve videoklipu Yvese Paradise je světem biedermeieru. Je to idealizovaná představa splynutí možného a proveditelného. Je to Ratibořické údolí z nejznámějšího románu Boženy Němcové. Je to uvázaná kytice lučního kvítí Karla Jaromíra Erbena. A přesto je to současná realita 21. století – představa ideálu modifikovaného a přeloženého do člověku srozumitelné formy.

Originálních témat je na světě velmi omezené množství, zbývá-li vůbec nějaké ještě nezpracované. Oproti tomu forma, tvar, snaha o dokonalou kompozici je právě to, co zajímá pravého umělce. A ve videoklipu Elves of Karoo se spojilo obojí: téma s brilantně vycizelovanou formou. Nebojme se proto jít do hloubky, pod povrch skutečnosti, otevřít se nepřístupnému prostoru. Ta pravá podstata je totiž často skryta pod na první pohled banální slupkou animovaného videoklipu.