Boticelli, Tizian nebo Rembrandt. Tyto malíře – ale nejen je – spojil zájem o jednu bohyni – Floru. Každý jí věnoval prostor svého plátna, obraz pojmenovaný po ni. Boticelli, ten pak portrét rozšířil na devíti člennou scénu postav z antické mytologie a pojmenoval obraz názvem La Primavera (1485–1487). K Floře se obrací také právě probíhající výstava Florálie, která opěvuje květy zasazené do Musea Montanelli.

Výstava Florálie začala 28. dubna a toto datum není náhodné. Právě v tento termín započínaly v Římě slavnosti se stejnojmenným názvem, trvaly šest dní a uctívaly kult bohyně Flory. Floru, symbol jara, znovuoživenou bohyni květů, manželku boha západního větru Favonia, uctívaly zejména mladé dívky, které ji obětovaly ovoce a květiny. I výstava s podtitulem In Sacrificio Florum / V objetí květin přináší návštěvníkovi četné množství děl, která právě rostliny, květy a květiny tematizují. A to přímo v mezinárodně zastoupeném rozsahu vybraných autorů pracujících v nejrozličnějších médiích. Od medijních kreseb zastoupených Františkem Jaroslavem Peckou či Cecilií Markovou až po litografii Salvadora Dalího. Vybraná díla představují imaginativní přístup k tvorbě a diváka tak nechávají vstoupit do krajiny estetických vjemů, kde může odlehčit svou mysl od přebytečných myšlenek a nechat na sebe působit krásno jednotlivých zastoupených exponátů. Výstavu připravil široký tvůrčí tým s hlavními kurátorkami Nadiou Rovderovou a Terezií Zemánkovou a čítá přes sedmdesát autorů.

Květy ve všech formách
Pokud návštěvník sestoupí schody do další místnosti, rozevře se před ním instalace převážně fotografických a grafických děl, mezi která patří černobílé fotografie Josefa Sudka nebo Jaroslava Rösslera či zlatě tónované bromostříbrné fotografie Ladislava Postupy. Tím ale přehlídka již málo užívaných a viděných technik nekončí, instalaci doplňují ambrotypie Petra Jedináka, fotogram Suzanne Pastor či dominující bromostříbrná černobílá fotografie Václava Jiráska či ve stejné technice zastoupené práce Miro Švolíka nebo Evy Fuky. V této sekci mne obzvlášť potěšilo, že se hojného prostoru dostalo právě autorům pracujícím s fotografií a bylo tak představeno, že právě toto médium, jež je již dlouhodobě transformováno skrze své fragmenty do zcela jiného estetického chápání, potvrdilo svou intenzitu jednoduše v původním principu zachycování, dokumentování, autorovy tvůrčí práce a obstálo tak svým silným estetickým působením jako plnohodnotné umělecké médium.

V dalším výstavním sále velkorysého Musea Montanelli divák vstoupí do vtahující prostorové instalace, kterou tvoří videoart Rybníček Kláry Ottové a příznačně jej doplňují svébytné objekty květin z hliníku, asfaltu, kovu a dalších materiálů s latinskými názvy vycházející z imaginace autora Krištofa Kintery. Sochy a objekty jsou na výstavě také k vidění v několika sálech a představují práci autorů Jaroslava Róny, Kurta Gebauera, Martina Kocourka, Dagmar Šubrtové, Lucie Rónové a několika dalších. Hodné pozornosti jsou také digitální dokreslované fotografie Veroniky Bromové z roku 2021, kdy dokládá svou nelimitovanou tvůrčí adaptabilitu a přináší velmi zajímavé čerstvé dílo v tematice sebepojímání v konfrontaci s krajinou přírodní nebo městskou, které se již dlouhodobě věnuje.

Součástí výstavy je také množství grafik, jejichž vyznění podporuje intimní nasvětlení celého výstavního prostoru. Jemná technika kresby tak vyznívá například v pracích Jana Híska.

Výstavu rozvíjí také mnoho děl ze sekce užitého umění jako je umělecké sklo či šperk a k vidění tak jsou práce výrazných designérů jako Nastassia Alejnikava, Hanuš Lamr či z nejmladších František Jungvirt.

Florálie I., oslava květů nikoli pouze v jejich estetickém pojetí, ale i metaforickém vnímání či duchovním rozměru vlastní člověku 20. a 21. století je výstavou, která skutečně vtahuje, povznáší a velkoryse nechává diváka vstoupit do tohoto stvořeného světa imaginace. S podtitulem Od idyly k halucinaci výstava pokračuje ještě projektem Florálie II. a je k navštívení v Artinbox Gallery v Perlové ulici do 18. srpna.


Florálie I.
In Sacrificio Florum / V objetí květin
Museum Montanelli (Nerudova 13, Praha 1)
28. 4. — 18. 9.

.