Nejmladší ateliér Time-Based Media Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem oslavil 10 let od svého vzniku výstavou Déšť, data a rychlost v Galerii Atrium na pražském Žižkově.


Studium v takovém ateliéru se zaměřuje především na audiovizuální projekty, které samozřejmě situuje do kontextu současného umění. Formálně se studenti zaměřují na dynamická média, jako je video, zvuk nebo interaktivní instalace, v nichž je akcentována práce s časem. Vedoucí dvojice pedagogů a výrazných osobností českého výtvarného umění, Pavel Mrkus a Daniel Hanzlík, charakterizují náplň ateliéru prostřednictvím mnohovrstevnatých děl, které se v rovině obsahové zabývají problematikou vlivu současných médií na prožívání a orientaci v otázkách relativizace pravdivosti a kulturních hodnot. Studenti akcentují nejaktuálnější způsoby a formy – deep listening a zvuková ekologie se objevuje v pracech kombinujících terénní nahrávky kombinovaných s počítačově generovanými či modifikovanými zvukovými nástroji (Polina Katchenko a Jan Krmobholz, Iva Polanecká). V současnosti oblíbená forma videomappingu je zde často transformována do zkoumání mezních situací vidění a vnímání obrazu, jež se dále kriticky prověřuje skrze principy technologického zobrazování a možnosti akusmatického formulování prostoru. Projekty Františka Pecháčka nebo Karima Tarakji a Štěpána Kováře přinášejí do prostoru práce se světlem, pohybem a zvukem otázky ekologie či prohlubující se závislosti člověka na počítačových systémech ovlivňujících naše denodenní rozhodování.

Ateliér Time-Based Media představuje v současnosti velice progresivní pracoviště, se speciálně vybavenými studii, v nichž vznikají aktuální a intenzivní komentáře k současnému světu na rozhraní přírody a algoritmu.

text: Jan Nový