Konec května a celý červen patří v ústeckém výstavním dění prezentaci závěrečných prací studentů Fakulty umění a designu UJEP. Tato událost je vnímána jako zcela zásadní pro život a atmosféru tohoto akademického prostoru, stejně tak i pro podobu výtvarné scény v Ústí nad Labem.

Je nasnadě, že přehlídky mladých umělců a designérů jsou v současnosti velice populární. Pro každou uměleckou školu má však výstava diplomek a bakalářek ještě další rozměry. V první řadě je to přehlídka samotných výstupů, s nimiž studenti usilují o získání titulu a úspěšné završení studia, což dokládá kvalitu a zázemí školy. Projevuje se zde ale také bohatost témat, myšlenek a problematiky, kterých se mladí umělci a designéři dotýkají, jaké způsoby zpracování si volí a k čemu inklinují, dovednosti získané během studia, s nimiž nyní mohou nakládat. Tyto výsledky se tak i díky prezentaci v prestižních galeriích vřazují automaticky do kontextu celé oblasti umění a designu.


Letošní prezentace závěrečných prací akcentuje realizaci výstavní expozice, která zaujme škálou přístupů od volného umění k designu, což bylo umožněno také obsazením dvou prostorově velkorysých galerií, jimiž Ústí disponuje. V Domě umění a v Galerii Emila Filly tak diváci uvidí svébytné výstavy, které nebudou jen pouhým seřazením artefaktů, ale vizuálně podmanivým prostorem naplněným uměním a designem.

Strategie současného výtvarného umění jsou reprezentované objekty, instalacemi či experimentálními projekty z oblasti fotografie a práce s audiovizuálními médii, které vznikají především na Katedře fotografie a Katedře elektronického obrazu (například v ateliérech Time-Based Media vedeném Danielem Hanzlíkem a Pavlem Mrkusem, v ateliéru Performance u Jiřího Kovandy nebo v ateliéru Fotografie pod vedením Lukáše Jasanského). Katedra vizuální komunikace se představí samozřejmě tím nejlepším z oblasti grafického designu – studenti zde ovšem neřeší jen design, ale výběrem témat se vztahují často k  aktuální současné problematice (ekologická, sociální a politicky angažovaná témata). Katedry užitého umění a designu představí návštěvníkům výstupy třeba z ateliérů Sklo (vedoucí Marcel Mochal), Produktový design (Jan Čapek), Přírodní materiály (za vedení Roberta Vlasáka a Jana Krtičky) a ateliér Oděvní a textilní design (vedoucí Jan Löbl). I zde se lze těšit na zajímavá a podnětná díla, v nichž se uplatňují současné designové trendy – udržitelnost, zaměření na ekologii a recyklaci a podobně.

Výstava diplomových prací bude zahájena ve středu 29. května v ústeckých galeriích – v Domě umění Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly. Bakalářské práce bude možné navštívit v prostorách Fakulty umění a designu v rámci jednotlivých ateliérů. Výstavy potrvají do konce června, v jehož závěru potom bakalářské práce vymění Letní sklizeň – tradiční přehlídka ročníkových semestrálních prací všech studentů FUD UJEP. º


DIPLOMKY 19
Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem
30. 5.—27. 6.text: Eva Mráziková