Květa Pacovská je jméno, které je výrazně spjato s knihou. Za autorskou práci s ní získala množství zahraničních ocenění. Výstava Utíkejte na konec se tentokrát věnuje její rané autorské poloze a předkládá základy tvůrčích principů této umělkyně na autorskou knihu vzaté.


Tvůrčí poloha Květy Pacovské (* 1928) je známa především ve spojení s autorskou knihou. Za tu byla nejednou oceněna, včetně významné ceny Goldene Letter za nejkrásnější knihu světa. Tu získala v roce 1993. Předcházelo ocenění za Nejkrásnější knihu Rakouska získané v roce 1991, o rok později se pak stala držitelkou nejprestižnějšího mezinárodního ocenění pro autory působící v oblasti literatury pro děti, Ceny Hanse Christiana Andersena. Přestože studovala Květa Pacovská v poválečných letech malířství na UMPRUM v ateliéru Emila Filly, rozprostírá svou tvorbu i do dalších tvůrčích oborů. Ilustra­ce, grafika i sochařství jsou pro ni stejně radostnými prostory, ve kterých uplatňuje své citlivé přemýšlení a kreativní přístup.

Aktuálně probíhá výstava Utíkejte na konec, kterou připravila Galerie hlavního města Prahy. Její kurátorka Hana Larvová se tvorbou Květy Pacovské zabývá dlouhodobě: již v roce 2015 připravila společně s Magdalenou Juříkovou retrospektivní výstavu Maximum Contrast.
Výstava Utíkejte na konec – stejnojmenně jako jeden z Pacovské grafických listů z roku 1969 – je položená do Colloredo-Mansfeldského paláce a věnuje se Pacovské zejména jako grafičce a sochařce. Třetí patro paláce ve svých komorních prostorách předkládá volnou grafickou tvorbu a objekty z papíru a kovu. Přestože se díla mohou zdát méně podstatná v kontextu vytříbené výrazové škály Pacovské tvorby, jedná se právě o tvorbu, kde se zásadně zformulovala východiska pro její další díla.

Larvová nyní předkládá rané práce Pacovské ze 60. a 70. let, které ve výstavním konceptu proběhlé retrospektivy prostor nedostaly. Jedná se o grafiky, černobílé grafické listy se suchou jehlou a objekty. Raná tvorba vystavená v tomto konceptu vytváří konzistentní vhled do pilířů autorčina díla, které divákům v této celistvé podobě ještě nebylo představeno. Samostatně byly k vidění pouze grafické listy se suchou jehlou v roce 1971 v pražském Hollaru.
Barva je v těchto raných pracích nalezitelná jen zřídka a vše se odehrává hlavně ve valérech šedi. Přibývání a ubírání, vrstvení, prolínání, textové fragmenty, hra s písmeny i číslicemi, jsou principy, které se později spolu se zastoupením barvy stanou základními prvky volných autorských knih.


Květa Pacovská: Utíkejte na konec
GHMP – Colloredo-Mansfeldsky palác
(Karlova 2, Praha 1)
2. 10. 2019—1. 3. 2020