Od 9. června 2020 bude v brněnském Domě pánů z Kunštátu otevřena výstava Šest pohlednic. Unikátní projekt fotografky Jolany Havelkové, inspirovaný uměním mail-artu, představí díla více než sto padesáti umělců a umělkyň.

Na počátku byla spontánní akce. Jolana Havelková si z tiskárny odnášela krabici nedokonale vytištěných pohlednic – reprodukcí jedné ze svých fotek. Zastavila se na kolínském náměstí a ve snaze pohlednice „recyklovat“ – začala je rozdávat kolemjdoucím s výzvou k jejich použití nebo tvůrčí reakci. S postupem let se tato aktivita proměnila v ojedinělý umělecký počin nečekaného rozsahu. Výstava v Domě pánů z Kunštátu mapuje neuvěřitelných 25 let tohoto projektu a představí díla více než 150 umělců, umělkyň, ale také studentů, přátel nebo účastníků arteterapeutického kurzu. K vidění zde budou fotografie, koláže, kresby, malby, asambláže, objekty, ale také partitury, texty či videa. Pohlednice, které pro Jolanu Havelkovou ztratily původní význam, se pro další autory a autorky staly podnětem, inspirací, návodem, matricí, podkladem ke vzniku artefaktů nových. Původní fotografie jako dílo Jolany Havelkové se tak prolíná s díly dalších tvůrců, kteří na něj navazují. Prostřednictvím pohlednice jako média předávání zpráv je tematizována nejen korespondence, ale také mezilidská komunikace jako taková, vytváření vztahů a vzájemných vazeb. „V kontextu prací se objevují překvapivé reakce a témata k širšímu zpracování (formy a funkce komunikace, apropriace, participace, recyklace, pohlednice jako fenomén doby), některé souvislosti odkazují například také k sociologickým úvahám. Prostřednictvím komunikace a tvůrčího aktu tak vzniká obsáhlý materiál zahrnující různorodé artefakty. Nepředvídatelné situace jsem si zapisovala a některé z textů jsou rovněž součástí expozice,“ dodává Jolana Havelková, autorka konceptu výstavy, na níž kurátorsky spolupracovala s Terezií Petiškovou a Denisou Sedlákovou.

Vernisáž výstavy se kvůli nařízením vlády ČR uskuteční v dodatečném termínu 23. června 2020 od 18 hodin. Akce doprovodného programu k výstavě budou v závislosti na aktuálních opatřeních zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Domu umění.

text: Anna Saavedra


Šest pohlednic
Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno)
23. 6. 2019 — 26. 7. 2020