Tento rok je tomu již osmnáct let od chvíle, kdy se Cena EXIT, soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol pořádaná Fakultou umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, konala poprvé. Ve svých počátcích byla určená pouze studentům z České republiky, v roce 2013 se otevřela i studentům slovenských škol.

Rok 2021 bude v historii soutěže výjimečný – místo volby v pořadí již desátého laureáta se ohlédne za svou historií a zreflektuje, kam by do budoucna mohla směřovat nejen samotná Cena EXIT, ale soutěžení v uměleckém provozu obecně. Odrazovým můstkem takové bilance bude výstava nesoucí název Stále ve hře, kterou od 8. prosince do 27. března příštího roku bude hostit galerie v prvním patře brněnského Domu pánů z Kunštátu. „Rok 2021, i vzhledem ke specifičnosti celého pandemického období, jsme se rozhodli využít jako prostor ke zhodnocení dosavadních výsledků a otevření diskuse o současných i budoucích vizích, charakteru a optimální formě soutěžení,“ uvádí k motivacím výstavního projektu kurátorky Eva Mráziková a Anna Vartecká.

Na výstavě se představí všichni doposud ocenění autoři – Petr Stark, Jakub Adamec, Markéta Kinterová, Richard Loskot, Libor Svoboda, Miroslav Hašek, Vojtěch Maša, Jiří Žák, Marie Tučková a Martin Hrvol. Ti v prostorných sálech Domu pánů z Kunštátu ukáží, čemu se ve své tvorbě aktuálně věnují. Výstavu doprovodí katalog, který bude dále rozvíjet ústřední motiv projektu – vedle retrospektivní části věnované uplynulým ročníkům bude obsahovat eseje českých a slovenských uměleckých teoretiků a kurátorů věnované možnostem a limitům uměleckých soutěží.

Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny EXIT
Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno)
8. 12. 2021 — 27. 3. 2022


text: Anna Kvášová