Archeologie euforie – to je název 9. ročníku Fotograf Festivalu. Ten formou výstav, doprovodného edukativního programu a diskuzí představí transformaci společnosti z totalitního režimu do kapitalismu v letech 1985—1995.

Témata, která rezonují společností, jsou v dlouhodobém hledáčku Fotograf Festivalu. To letošní, vztahující se k třicetiletému výročí sametové revoluce, rekapituluje postupný vývoj přibližně od 80. let až po definitivní nastolení neoliberálního kapitalismu ve společnosti. Bohatý festivalový program odprezentuje ve více než desítce galerií domácí i zahraniční autory, ale i to nejzajímavější z archivů institucí.
„Na konci roku 1989 došlo v celém tehdejším východním bloku k pádu totalitních režimů, který radikálně předznamenal vývoj dalších desetiletí. Dosud převažující bipolární pohled na tehdejší politické změny přitom celou situaci často zjednodušuje. S dnešním dostatečným odstupem se nabízí možnost podívat se na celou problematiku politických a sociálních změn nikoliv perspektivou přelomu, ale spíše tání či přechodu,“ uvádí Pavel Vančát, kurátor letošního ročníku festivalu.
Zahájení festivalu proběhne 26. 9.
v Colloredo-Mansfeldském paláci u příležitosti vernisáže úspěšného mezinárodního výstavního projektu Orient V, který je meditací nad existencí východoevropské identity a „volně reprízuje vývoj posledních 30 let skrze sérii pocitů falešného osvobození“, jak uvádí Michal Novotný, kurátor výstavy.
V rámci festivalu vzniká také unikátní projekt Má historie, který má za cíl vytvořit online archiv amatérských fotografií z přelomu 80. a 90. let. Do projektu se může zapojit každý, a to na stránkách fotografestival.cz/ma-historie. Z archivu fotografií a osobních příběhů bude sestaven výstavní soubor, který bude představen v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.