Sabina Knetlová (* 1996) se narodila v Jaroměři, žije a pracuje v Ostravě. Absolvovala v Ateliéru sochařství pod vedením doc. Mgr. Jaroslava Koléška, ArtD. na Fakultě umění Ostravské univerzity. Její sochařská tvorba se formálně vymezuje na práci s betonem a dodaným materiálem. V tomto přístupu vytváří konzistentní práci, v rámci jejíž témat se vztahuje k osobním pohledům na blízké okolí a jejího uchopování. Četně se v její tvorbě objevuje motiv ruky. Dlaň s perforací či ruka se žhnoucí dlaní jsou přenesenými formulacemi určitých stavů a sdělení. Ruka je nám nástrojem, skrze ruku se vztahujeme ke kontaktu s dalšími lidmi, ruka je portrétem našeho způsobu života, reprezentantem vnějšího i vnitřního. Tento námět je tedy ve své otevřenosti k modelování jak formálnímu, tak obsahovému, velmi vstřícný a sdílný a v rámci vztahování se k něčemu či někomu v podstatě bazální. Kompozice hmoty autorčiných děl je zpravidla klidná a statická. Beton jako jakýsi amorfní nositel současných estetických hodnot i trendů ve své čistotě vytváří pilíř či pomyslný piedestal pro gró, které je zhmotněno právě aplikovaným prvkem – ať už kusem objektu ze zahradní hadice nebo stéblem z pole. Tvarosloví děl je minimalistické, čisté a srozumitelné a nechybí moment, který diváka překvapí, a v určité přímé výpovědi mu sdělí o něco více, než na první pohled očekával. Dosavadní témata autorčiny sochařské práce se pohybují v konkrétních námětech vztahu člověka a přírody a skrze vytvořený objekt je ilustrují s přidanou hodnotou nejen ve tříbeném formálním přístupu, ale i sdělením rozkrývaném v dalším plánu čtení jejího díla.