Mezinárodní sklářská sympozia v Anníně letos na podzim oslavila malé výročí. Již popáté v řadě mohli mladí sklářští výtvarníci několik dní tvořit v malé šumavské obci, která sklem žije a která žije díky sklu. Výběr z prací jsou nyní k vidění na retrospektivní výstavě v Pavilonu skla v Klatovech.


Expozice představuje zhruba třetinu děl, která byla vytvořena během všech dosavadních ročníků. Najdeme zde také fotografie a popis jednotlivých let s jejich specifiky.
Jedním z cílů annínských sympozií je zprostředkovat kontakt studentů středních a vysokých sklářských škol z celého světa se šumavskými sklářskými mistry a brusiči. Do sklárny jsou každoročně pozváni žáci až ze tří institucí (např. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Glasfachschule Zwiesel, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava ad.). Ti přivezou své předem připravené návrhy na zadané téma, jako je třeba Rostlina a růst, Budoucí vzpomínka – suvenýr ze Šumavy či Ruce podané k přátelství. Na místě pak své představy konzultují s těmi, kteří je budou zhmotňovat, a jsou občas konfrontováni s reálnými možnostmi materiálu a časovým omezením. Jak říká spoluorganizátorka annínských sympozií a kurátorka Pavilonu skla Klatovy PhDr. Jitka Lněničková: „Právě spolupráce studentů a mistrů řemesla je na tom velmi zajímavá. Je třeba, aby se navzájem dohodli, vysvětlili si některé věci. Skláři tak občas studentům musejí říct: ,Tohle nepůjde, tohle se musí udělat úplně jinak…‘ Je to vlastně třídenní, permanentní tvůrčí proces.“

Do průběhu sympozií vstupují i návštěvníci, akce jsou přístupné a otevřené všem. Lidé z řad široké veřejnosti mohou výtvarníkům a mistrům nejenom nahlédnout pod ruce, ale též si s nimi neformálně popovídat. Annínská sympozia nabízejí prostor pro experiment, hru, mezinárodní i mezigenerační komunikaci. Upozorňují také na stále živoucí tradici šumavských skláren a snad i připravují půdu pro zajímavou budoucnost takovýchto tradičních provozů. Výstava v Klatovech shrnuje dosavadní působení studentů ve sklárně Annín a může sloužit zároveň i jako předzvěst a pozvánka na sympozium, které se chystá v příštím roce.


Sklárna Annín
Sklárna Annín byla založena roku 1796. Má za sebou bohatou a úspěšnou historii, ve vedení provozu se vystřídalo hned několik jedinečných skelmistrů (např. Paul Meyr či Johann Lötz). Sklárna od svého vzniku pracuje nepřetržitě, její činnost byla ovšem po zestátnění v roce 1945 značně omezena; po roce 1948 v Anníně fungovala pouze brusírna. V roce 2012 sklárnu získal její současný majitel Petr Švrčula a v roce 2016 se zde podařilo obnovit hutní výrobu skla. Několik let už je také otevřené i sklářské muzeum, které prezentuje historickou i současnou produkci sklárny Annín a seznamuje návštěvníky se životem sklářů a brusičů.


Mezinárodní sklářská sympozia Annín 2015–2019
PASK – Pavilon skla Klatovy (Hostašova 917, Klatovy)
10. 12. 2019—10. 2. 2020text: Martina Cihlářová