Alšova jihočeská galerie představí v květnu v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou výstavní projekt MEN | Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka.

Výstava MEN je sondou do jedné z největších soukromých sbírek nejen u nás, ale v podstatě celém středoevropském prostoru. Sbírka Roberta Runtáka bude představena z odlišného úhlu, než tomu bylo doposud v předešlých třech výstavních projektech. Bude představena jedna ze zásadních podsbírek celé rozsáhlé kolekce a to konkrétně práce, jejichž těžištěm je vyobrazení mužského těla.
Nepůjde o chronologickou sondu do nasbíraných uměleckých děl. Výstava bude akcentovat čtyři tematické celky, které každý jinak, avšak nikoli striktně separovaně, akcentuje muže a mužská těla jako nosný bod. Zaměří se na nosná témata, z nichž se obecný autorský pohled na muže (těla) skládá. Časový úsek představených prací zachycuje období od konce 19. století do aktuální současnosti. Široká škála autorů posledních přibližně sto dvaceti let, napříč technikami, podrobí muže jako výrazový prvek a fenomén, určitému zkoumání na pozadí stylových, historických a částečně také společenských kulis. Nepůjde pouze o autory domácího, nebo chcete-li československého okruhu, ale spektrum umělců je částečně rozšířeno o mezinárodní kontext.
Výstava nebude omezena jen médiem malby a kresby, ale představena bude také fotografie, plastika a video. K vidění bude asi 50 autorů a více než 100 uměleckých děl. Zásadní součástí projektu bude poměrně rozsáhlý katalog k výstavě s rozsáhlejšími soubory prací představených autorů.
Mezi zastoupenými autory budou např. Michal Pěchouček, Alexandr Tinei, Ivan Pinkava, Matouš Háša, Andrej Dúbravský, David Černý, Max Švabinský, Ivana Lomová, Dita Pepe, Zbyněk Sedlecký, Ivan Ouhel a další renomovaní umělci.

MEN | Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka
Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna
(Hluboká nad Vltavou 144)
22. 5.—2. 10.


text: Jan Kudrna