„We exhibit: contemporary jewelry and objects“ hlásá hrdě název nové galerie šperku na hradčanském Úvoze. Byla otevřena teprve na konci června a v jejím čele stojí bývalá kurátorka The Chemistry Gallery Monika Hanková.

Za svůj cíl si klade prosazování mladých českých šperkařů – zejména absolventů ateliéru K. O. V. (Koncept – Objekt – Význam) pražské VŠUP a ateliéru Design kovu a šperku Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Spoluprací se zahraničními šperkařskými galeriemi pak i jejich následnou tamní propagaci a naopak – galerie má v plánu představit mladé zahraniční tvůrce českému publiku.

Kurátorka se přitom v malém klenutém výstavním prostoru neomezuje na pouhou stojanovou či vitrínovou prezentaci šperků, ale svůj koncept rozvádí obšírněji. Jak už samotný název vypovídá, jednu část galerie tvoří prostor pro pořádání krátkodobých výstav šperků-objektů. Nové pojetí šperku, na nějž si u nás musíme teprve zvyknout, je totiž jeho další rovina – šperk jako konceptuální umění. Tedy nejen klasický funkční ozdobný prvek či doplněk, ale samostatné umělecké dílo, které je svébytným objektem s vypovídající kvalitativní hodnotou. Tuto linii odstartovala výstava mladého umělce, konceptuálního šperkaře Štěpána Růžičky. Ten zde prezentuje své sešívané kožené objekty. Je to soubor Vanitas, tedy jednotlivé prvky malovaných zátiší z 16. a 17. století, vytvořené však ze sešívané kůže, jimiž autor vyjadřuje svůj vztah k tomuto klasickému žánru. Dalším cyklem jsou pak rovněž kožené „Králičí lebky“, které připevněny na malých stojáncích a tenkých drátcích, poskládány hustě vedle sebe působí jako celek, ale mohou fungovat i každá zvlášť, samostatně, jako druh určitého fetiše. Třetí část tvoří Masky, představující poslední stupeň na cestě k věrnému zobrazení reality. Toho chce autor dosáhnout prostřednictvím sešívání (masky mají podobu jeho ženy).

Ke každé výstavě plánují provozovatelé galerie pořádat večerní setkání s umělci – tzv. Artist Talks – performance, workshopy, a víkendové prezentace, takže o interakci s veřejností bude dostatečně postaráno.

Koncept takové galerie mě zaujal, a tak jsem se zeptala na několik otázek přímo kurátorky Moniky Hankové.


Jak jste se dostala ke šperku a kdo všechno stojí za nápadem otevřít takto specializovanou galerii?
Působila jsem jako kurátorka šperku už v The Chemistry Gallery, když galerie ještě sídlila na Kampě. Již dříve jsem zde pořádala také prodejní akci Chemical Affair, kde se kromě módních návrhářů představilo vícero šperkařů. Poté, co se kamarád, který už měl zkušenosti s galerijním provozem, vrátil ze zahraničí, jsme si říkali, že by bylo zajímavé založit společně vlastní galerii. Pak se k nám přidala ještě moje sestra.

A jak vás vlastně napadla myšlenka galerie s tak netradičním konceptem – tedy prodejní galerie šperku kombinovaná s výstavním prostorem pro krátkodobé expozice?
Ideu galerie zaměřené výhradně na současný autorský šperk „s přesahem“ jsem nosila v hlavě už delší dobu. Jednak tady takový prostor dosud neexistoval a jednak mi přišlo zajímavé propojit šperk právě s volným uměním. V neposlední řadě bychom tímto chtěli podpořit a propagovat mladé absolventy šperkařských a příbuzných oborů a zároveň alespoň částečně přiblížit originální počiny, které vznikají na tomto poli v zahraničí.

Vystavující umělci tedy budou vystavovat spíše svou volnou tvorbu či objekty, jako je to u právě probíhající výstavy Štěpána Růžičky, nebo budou moci prezentovat i své kolekce šperků?
Dočasné výstavy by měly být spíše konceptuálními projekty, kde budou prezentovány šperky méně nositelné a s nápadem. Ale nebráníme se do budoucna ani ukázce zajímavých klasických nositelných šperků, např. výběru tvorby absolventů jednoho ateliéru a podobně. Po skončení „Dotykem vytvářet“ Štěpána Růžičky budou v galerii představeny výrazné objekty-náhrdelníky Jany Rollo, absolventky módní tvorby pražské VŠUP, která v současné době působí dlouhodobě v Paříži. Nyní vymýšlí originální způsob instalace na míru pro výstavní prostor naší galerie. Prozradit mohu pouze to, že zde kromě jiného využije různě barevné písky.

S jakými umělci nejčastěji spolupracujete a jak si je vybíráte? Chodíte například na klauzury nebo jsou to lidi, které znáte či se vám již osvědčili?
Dlouhodobě sleduji současnou šperkařskou scénu, tudíž v prodejní části galerie máme, dle mého, výběr toho nejlepšího z tvorby současných mladých šperkařů. Výzvou je však pro mne nalézat nová jména, která v Praze nejsou moc známá. V této souvislosti bych zmínila první, právě proběhlý ročník Bienále šperku v Železném Brodě, který pořádala Eliška Lhotská. Zde se naše galerie účastnila speciální šperkařské PechyKuchy a bylo zajímavé vidět nové, „fresh“ věci. Bienále je dokladem toho, že existuje spousta kvalitní a atraktivní tvorby mladých mimopražských autorů, z Liberce, Plzně apod. Jak už jsem zmínila, dalším záměrem je ukázat v Praze tvorbu mladých zahraničních šperkařů, která je ve většině případů velmi progresivní a plně odpovídá konceptu naší galerie.

K probíhajícím výstavám plánujete pořádat různé doprovodné programy. Jaké akce to budou a jak budou probíhat?
Ve čtvrtek 18. 7. proběhl první ze série Artist Talks, které hodláme – pokud to bude možné – pořádat ke každé výstavě. Zde autor představí svoji tvorbu, probíhající výstavu, východiska a směřování. Poté mají návštěvníci prostor klást dotazy. Součástí večera byl také video-mapping. Andrej Boleslavský z Mezinárodního centra pro umění a nové technologie (CIANT), umělec a výzkumník v oblasti nových médií, připravil interaktivní sken přímo na míru ústřední instalaci Vanitas Š. Růžičky. Došlo tak k zajímavé interakci – A. Boleslavský svoji projekci nazval „Only The Data Will Remain“, a jelikož Vanitas znamená marnost a pomíjivost, dobře se vše propojilo i v ideové oblasti.

Co se týče dalších připravovaných akcí, na podzim by měla proběhnout víkendová prezentace Radky Kovačíkové, která působí v NYC. V připravované prezentaci bude zkoumat možnosti komunikace prostřednictvím šperku. Jednáme také s Nicole Taubinger, německou šperkařkou, která pro svou tvorbu často využívá odpadních materiálů, o uspořádání podobné akce či performance.


WXHBT – We exhibit: contemporary jewelry and objects
Úvoz 26, Praha 1
po–ne 11:00–19:00
vstup zdarma