Do 30. října můžete v Letohrádku Hvězda navštívit výstavu Surrealistická východiska 1948–1989: odklony / návraty / přesahy. Pojítkem dosud poměrně málo známých děl je fakt, že vznikala mimo oficiální, komunistickým režimem podporovanou kulturu.

Poprvé tak máte možnost spatřit rozsáhlou sbírku české poválečné tvorby tzv. druhé surrealistické generace vycházející z avantgardy a vyvíjející se především ve skupině kolem kritika a publicisty Karla Teigeho, po jeho smrti pak vedené literárním a uměleckým teoretikem Vratislavem Effenbergerem. Výstava zahrnuje i díla z obnovené Surrealistické skupiny.

V první části výstavy jsou shromážděny zejména sborníky Znamení zvěrokruhu z roku 1951 nebo Objekt 1–5 z let 1953–1962. Najdete tu i katalogy výstav, které se nikdy neuskutečnily nebo například po zásahu StB jediný zachovalý výtisk sborníku, který připravil Egon Bondy a Jana Krejcarová v roce 1948.

Výstavy surrealismu v Čechách
Přestože má český surrealismus výjimečné místo i zastoupení v zahraničních sbírkách, doma zdaleka takové úspěchy neslaví. Kromě malých a oborově specializovaných výstav lze mezi velké výstavy počítat Symboly obludnosti v druhé polovině 60. let nebo francouzsko-československý Princip slasti. Po revoluci byla obnovena revue Analogon, která žijící scénu českého surrealismu stále mapuje a podporuje. Za zmínku také stojí postupně vydávané dílo Bohuslava Brouka, spoluzakladatele Skupiny surrealistů v ČSR a jednoho z prvních propagátorů psychoanalýzy, která se surrealismem úzce souvisí.Druhá část pak představuje dobu normalizace a činnosti nově vzniklé Surrealistické skupiny, jejíž vůdčí osobností byl již zmíněný Vratislav Effenberger, mezi jeho nejznámější spoluautory patří František Dryje nebo Emila Medková. V této části se expozice zaměřuje na nelegálně vydávané soubory jako například Otevřená hra (1979) a Opak zrcadla (1985) nebo policejně zastavené výstavy „Sféra snu“.

Výstavu doplňuje cyklus filmů v kině Ponrepo.

Surrealistická východiska 1948–1989 připravil kurátor Stanislav Dvorský ve spolupráci s Martinem Stejskalem a Františkem Dryje. Projekt podpořili Památník českého písemnictví a Společnost Karla Teigeho.

Letohrádek Hvězda
Objekt, který sám za prohlídku určitě stojí. Postaven Ferdinandem Tyrolským v unikátním půdorysu šesticípé hvězdy a jak prohlásil André Breton, „postavená z kamene mudrců“ hraje svou roli v linii Královské cesty.Další informace naleznete na stránkách revue Analogon www.surrealismus.cz/vychodiskawww.bio-ponrepo.cz.