Novela Stařena ruského avantgardního autora Daniila Charmse s humorem poodhaluje děsivou realitu života v Rusku napříč staletími. Krátký text, i když patří k autorovým nejdelším, je výchozím bodem k složitému fenoménu „ruského člověka“. Člověka, který žije v iluzi svobody, intimity, uměleckého sebevyjádření a důstojného života.

Metaforou zla je zde mrtvá stařena, kterou přes sérií více či méně absurdních pokusů, nelze odstranit. Kdo ale nebo spíše co je tím neřešitelným problémem, je to vnější síla nebo vlastní imaginace, která je v nesvobodné společnosti smrtelným nebezpečím?

Charmsova temně hravá novela poodhaluje nesvobodnou a strachem svázanou společnost, která žije jaksi ze setrvačnosti a přijímá svůj osud s fatální paralýzou, která vede pouze k destrukci. Inscenace Stařena je výsměchem zrůdné sovětské moci a nabízí cestu, jak alespoň trochu porozumět pochroumané a tragické ruské duši.

Jedním z důvodů zinscenovat toto Charmsovo dílo, je snaha rehabilitovat ruskou kulturu. Přirozeně tu, která se staví na odpor nesvobodě, neúctě k lidskému životu, agresi, a to i ve své nejhorší válečné formě. Osud Daniila Charmse byl tragický, příčinou jeho smrti byl jeho talent a svobodný duch.

Režisér Jan Horák obsadil do své adaptace Charmsovy novely Matyáše Řezníčka, Natálii Řehořovou a Ondřeje Malého. Premiéra se uskuteční v pražském Studiu Hrdinů 13. listopadu a první reprízy se odehrají ještě před koncem roku.

Stařena
Studio Hrdinů (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
premiéra po 13. 11. 20:00
nejbližší repríza po 20. 11. 20:00