Nová divadelní sezóna 2014/2015 započne v žižkovském Ponci 9. 9. premiérou tanečníka a choreografa Jiřího Bartovance.

Originální choreografie pro sedm tanečníků nese název Globe. Bartovanec, který sám více než 11 let působí v zahraničí a je mimo jiné i stálým členem slavné skupiny Sasha Waltz & Guests, se rozhodl ke spolupráci přizvat umělce z různých zemí. Ti svým osobitým přístupem a projevem přispěli ke vzniku tanečního představení, jehož nosným tématem je ztráta identity v globalizovaném světě. Uniformita a stírání kulturních rozdílů je pro Bartovance námětem, při jehož ztvárnění chce dát prostor jedinečnosti každého z nich. V průběhu tvůrčího procesu se snažil zachytit individuální charakter jedince, který pod vlivy okolního světa podléhá stereotypům a mění se v unifikovanou bytost. „Proces globalizace považuji za velmi bohaté téma pro jevištní zpracování, které může být plné fascinujících scén plných protikladů, dynamiky, ale i absurdních spojitostí v našem jednání. V případě globalizace se často hovoří o ztrátě hranic v obchodě, ve světové ekonomice nebo v kultuře jako takové. Každý z nás chápe tento problém po svém. Je to pozitivní, nebo negativní vývoj? Mě bude v prvé řadě zajímat postoj jedince a určitých skupin populace,“ přibližuje Bartovanec jeden z motivů svého nového díla, které budou moci diváci vidět i následující den, 10. 9.


Globe ale nebude jedinou podzimní novinkou, kterou Ponec chystá. Ve dnech 17. a 18. 10. čeká premiéra tvůrčí duo Rootless­Root Company, tedy Jozefa Fručka (SK) a Lindu Kapetaneu (GR), kteří ve spolupráci se skupinou DOT504 připravují inscenaci COLLECTIVE LOSS of MEMORY. V ní se ponoří do nesmírně silného sociálního jevu, kterým je jedno z největších potěšení lidstva – zabíjet a účastnit se násilí. „Bude to studie provokace, která se netýká zjevného, ale zkoumá jemné aspekty vývoje lidského chování a také to, jakými evolučními tlaky lidstvo prošlo a prochází v současném bezprecedentním způsobu života, jenž je orientován pouze na uspokojování momentálních sobeckých potěšení,“ prozrazují autoři. Dne 18. 11. se k nim pomyslně připojí soubor VerTeDance s Charlottou Öfverholm (SWE) a Josephem Tmimem (IL). Premiérovou štafetu převezmou 27. 11. NANOHACH a Veronika Švábová. º


autor: Hana Čekanová