Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Myslím si, že toto rčení platí i pro současnou situaci spojenou s COVID-19. Nemám tím však na mysli objevení skrytých talentů v podobě pečení kváskového chleba nebo náhlou proměnu řady rodičů v učitele druhého stupně základní školy. Život v izolaci nám dal prostor zpomalit a přemýšlet jak nad našimi osobními životy, tak i nad stavem společnosti jako takové. Někteří z nás přijali tuto skutečnost jako výzvu ke změně zajetých kolejí a podnět k hledání nových cest. Tak vznikl i nový debatní pořad Činohry Národního divadla, který vychází pod hlavičkou pravidelného cyklu ND Talks, a nese hrdě název #kulturajenarod.

V manifestu Kultura je národ je uvedeno: „Jako zástupci významné veřejné instituce cítíme v současné době povinnost zachovat se zodpovědně. Máme dokonce pocit, že dnešní situace je pro nás přímou pobídkou znovu definovat účel a smysl podobného typu institucí. Chceme být Národním divadlem, které je skutečným symbolem naší státnosti – ne pouze na papíře, nýbrž jako funkční složka společenského přediva.“ Při čtení těchto řádků mám hořkosladký pocit na jazyku a napadá mě, že je to vlastně štěstí v neštěstí. A co přesně? Ti z vás, kteří se pohybujete již nějaký pátek v kultuře, jistě víte, že být umělcem nebo pracovat v kulturní organizaci není zrovna med. Častokrát však nechceme změnit zaměstnání, protože nás tato činnost vnitřně naplňuje a přecházíme kvůli ní řadu věcí, které je třeba řešit. Nu a pak přijde koronavirus. Problémy, které se předtím odsouvaly, najednou vyplouvají na povrch s ještě větší urgencí. Konečně přichází motor, který nás žene dopředu a nutí měnit staré struktury. Krizi střídá vlna nové energie. „Současnost je třeba vnímat jako příležitost připravit se na budoucnost – a takové přípravě prospěje jedině otevřená debata“, říká Daniel Špinar, umělecký ředitel Činohry ND.


Divadlo pod drobnohledem

Je zřejmé, že témat k diskuzi rozhodně není málo. Ať už se jedná o obecnou problematiku financování, potenciál regionálních divadel, nebo o vypořádání se s aktuální situací. Každý díl přináší mnoho otázek. Diskuzí ve Stavovském divadle se účastní profesionálové ve svém oboru, jmenujme např. Evu Kejkrtovou-Měřičkovou, bývalou ředitelku Dejvického divadla, Martina Glasera, ředitele Národního divadla Brno či Štěpána Kubištu, ředitele pražských Jatek78. Debatu moderují dramaturgové Činohry ND, kteří zároveň dávají prostor pro dotazy online sledujícím. Daří se tak velmi trefně popsat, jaká je aktuální situace na divadelní půdě, zároveň je to však také prostor pro brainstorming nových postupů a řešení. Diskutující nastavují zrcadlo, ve kterém všichni můžeme vidět, co se doopravdy děje.

Osobně spatřuji v pořadu #kulturajenarod ohromný potenciál a příležitost změnit věci, které nefungují. Přála bych si, aby se zpráva, kterou nese, dostala ke všem lidem. Ať už jsou to politici, nebo odborná nebo laická veřejnost. Zamysleme se nad tím, jak obrovskou roli hraje kultura v našich životech. Možná si to často neuvědomujeme a bereme ji jako samozřejmou součást. Nicméně je to právě kultura, která do velké míry definuje vyspělost národa. Tak na ni nezapomínejme.