Kdekdo se ohání tím, jak je tolerantní. Přitom má potíže respektovat cizí názor nebo přijmout fakt, že má za sousedy Romy. I tato palčivá témata si letos bere na paškál dokumentární festival Jeden svět, když se chystá mezi svými diváky šířit otázku: Bojíte se snášet?

Program 15. ročníku představí více než sto dokumentů z různých koutů světa. Přilákat vás mohou silná politická a sociální témata, ale i příběhy lidí, kteří se denně potýkají s diskriminací. Hlavní kategorie nabídne třináct filmů, upozorňujících na rozpínání xenofobních myšlenek. Zhlédnout můžete také snímky zaměřené na zdravotnictví, životní prostředí, vliv médií i české dokumenty ze sociálně vyloučených oblastí.

Přijměte tuto pozvánku a položte si první z otázek: Odkud kam sahá tolerance? Námětů k přemýšlení vám festival nabídne víc než dost. Nezaobírá se totiž jen rasismem a jinými formami diskriminace, ale i čím dál častějšími sklony k vymezování se vůči sobě navzájem. Nebuďte lhostejní k okolnímu světu. Přijďte se zamyslet nad nebezpečnými tendencemi, které se vyskytují v dnešní společnosti, a zúčastnit se debat s tvůrci a odborníky. Připraveny jsou i panelové diskuse s mezinárodní účastí.

Festival se koná nejen v hlavním městě, ale v průběhu března a dubna i ve čtyřiceti dalších městech České republiky.

Festival dokumentárních filmů o lidských právech
Kino Světozor, Lucerna, Evald, Atlas, Ponrepo, kinosál Městské knihovny a Francouzského institutu
4.–13. 3.
vstup 90 Kč
divácká akreditace 440 Kč