Věnovaná přírodě, tématu růstu a rostlin, které stojí v přímém protikladu ke stálé a neměnné mase města, přináší výstava „Prorůsty“ Terezy Bartůňkové a Lucie Lučanské pohyb do statického prostoru kamenné pasáže v centru Prahy.

V Galerii Evoluční se v průběhu října a listopadu rozroste unikátní umělecké dílo reagující svou netradiční formou na výstavní prostor, kterým jsou dvě vitríny v pasáži domu v Revoluční ulici č. 5.

Vnitřek vitrín bývá určený a vnímaný především jako prostor k prezentaci různých produktů, po jehož obsahu jsme zvyklí jen letmo sklouznout pohledem a pokračovat dál za rutinními povinnostmi. Díky nadcházející výstavě se ale bude náplň dvou konkrétních vitrín Galerie Evoluční průběžně proměňovat a okolo chodícím divákům tak během měsíce nabídne zážitek ozvláštňující každodenní stereotyp, se kterým se setkávají při procházení kolem běžných výloh městských pasáží. Díla tak přenesou opomíjený prostor do popředí zájmu.

Minimalistická instalace bude obsahovat pás křehkého poloprůsvitného rýžového papíru, který budou Tereza s Lucií postupně zaplňovat svými obrazy, až dojde k jeho celému pokrytí a ke kompletnímu vyplnění výstavního prostoru. Prázdné a zdánlivě neporušitelné vakuum vitríny, které vyvolává dojem zapečetěné kapsle, izolované ve své skleněné sterilitě od zbytku okolního světa, se tak bude pozvolně a nenápadně měnit v organický celek, přibližující se stále více zdroji své původní inspirace, napodobujíc cyklické přírodní procesy v podobě opakovaného návratu autorek k jejich postupně dokončovanému dílu.

K rozvíjení obsahu vitrín bude docházet střídavě, společně se tedy autorky setkají pouze na začátku výstavy, kdy dojde k instalaci archů papíru označených jejich vzájemnými portréty. Pak již bude přicházet každá sama, aby však zároveň nalezla přítomnost té druhé v podobě nového výhonku či květu ve vitríně, který tam spoluautorka zanechala předchozí den. Tato setkání v nepřítomnosti a spolupráce v míjení se navzájem tak dají vzniknout dílu, se kterým se v jeho výsledné podobě jak diváci, tak autorky samy budou moci seznámit teprve v průběhu dernisáže. ∞


Tereza Bartůňková a Lucie Lučanská: Prorůsty
Galerie Evoluční (Revoluční 5, Praha 1)
8. 10. 18:00 (vernisáž) — 5. 11. 18:00 (dernisáž)