Výstava „Vymezení“, která byla zahájena ve středu 31. 5., je v Galerii Evoluční k vidění po celé léto. Spolupráce dvou autorek, Veroniky Palmové a Markéty Oplištilové, vyústila v instalaci, jež přináší do pražské pasáže nové uvažování o vymezení a vnímání prostoru.

Galerie Evoluční svými specifickými prostory představuje pro vystavující vždy výzvu. Prostředí průchozí domovní pasáže v centru Prahy, kde se většinou „návštěvníky“ galerie stávají náhodní kolemjdoucí, vyžaduje od umělců výrazně odlišný tvůrčí přístup ve srovnání s tradičním prostředím bílé krychle. Skleněné vitríny, které jsou integrované do architektury domu z 30. let 20. století v Revoluční ulici, vyzývají k site-specific instalacím a uměleckým reakcím na prostor, který je už sám o sobě, i ve stavu před kreativním zásahem vystavujících umělců, plný nejrůznějších kontextů. Veřejný prostor setkávání obyvatel domu, místních Pražanů, kteří si tudy pravidelně krátí cestu, a bloudících turistů, objevujících nečekaná zákoutí Starého města, je stejně jako zbytek metropole do nezanedbatelné míry zahlcen vizuálním smogem v podobě rozličných forem inzerce a reklam. A to i navzdory tomu, že v jeho prvním patře sídlí Dům fotografie, jeden z prostorů zavedené kulturní instituce Galerie hlavního města Prahy.

Veronika Palmová, studentka magisterského programu v Ateliéru Přírodních materiálů na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, a Markéta Oplištilová, která je studentkou magisterského programu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru sochařství, ve své realizaci využily této situace jako určujícího výchozího bodu pro společnou autorskou výstavu. V prostoru, kde se v jednom okamžiku mísí tolik protikladných vlivů a významů, od komerčních sdělení po umělecké realizace, hrozí zahlcení diváka natolik, že ten při průchodu pasáží vytěsní veškeré okolní vjemy, jež jsou mu všemi přítomnými výlohami a výkladními plochami prezentovány. Namísto vytváření dalšího obsahu do galerijních vitrín se proto autorky rozhodly prozkoumat a zpochybnit základní význam a možnosti vitríny jako specifického objektu sama o sobě. Opustily obvyklý postup vyplnění výstavního prostoru a zaměřily se na zkoumání fyzických i kontextuálních možností Galerie Evoluční. Svou intervencí uvnitř i vně skleněného vakua, které tradičně slouží jako (do nejvyšší možné míry) neutrální místo pro prezentaci uměleckých realizací, tak do středu pozornosti postavily objekt samotných vitrín ve své obnažené podobě a funkci. Umělecký zásah pohybující se na hranici instalace, sochy a architektonické studie místy expanduje do prostoru v okolí glass boxů, místy je jejich integrovanou součástí. Zároveň pro ně vymezuje nové, širší území významového i hmotného působení. ∞


Palmová + Oplištilová = Vymezení
Galerie Evoluční (Revoluční 5, Praha 1)
1. 6.—1. 9.