Říjen se stal příhodným měsícem pro pár významných revolucí. Stává se vhodným i k rozpoutání evoluce ve veřejném prostoru. Povedlo se totiž probudit nový výstavní projekt, který je zaměřen na prezentaci mladého umění. Chce ukázat kulturní evoluci, a to nikde jinde, než v Revoluční ulici.

Galerie Evoluční je novým výstavním projektem zaměřeným na mladé vizuální umělce a přináší prostor pro site-specific díla formou permanentně dostupné vitrínové galerie v průchodu domu v Revoluční ulici č. 5. Pojem kulturní evoluce tak nabývá nového rozměru a dává jednoznačný důraz na uvádění mladých autorů. Ukáže čerstvost a osobitost bez vrásek. Zachytí téměř do metru krychlového vývoj uměleckého vyjádření, které je v neustálém procesu, hledá nové formy a různé podoby bez komerční podbízivosti.

Jan Paravan: Ten, kterého jsi nechala za sebou
První výstava představí lyrické vizuální pojednání o uzavírání vzpomínek. Instalace Jana Paravana (*1986) vychází z určitého ukotvení vzpomínky v čase, její stálé přítomnosti v paměti a postupného proměňování. Vzpomínky jako samostatné světy s vlastní obrazovou podobou levitují osobním prostorem paměti. Ty nejsilnější se zdají být stále čerstvé, ty ostatní blednou ve své nepodstatnosti a jsou zahalovány novějšími. Vše je neustálým cyklem a jen subjektivní prožitek rozhoduje o hodnotě těch jednotlivých. Jakou mají vzpomínky esenci? Mohou vyschnout nebo uvadnout? Ztratit svou vůni? Z každého prožitého momentu se jeho bezprostředním pominutím vytrácí prezence a stává se pouhým detailem v naší mysli. Více či méně podstatným. Přesto natolik zlomovým, že mysl chová jeho čerstvost ve vakuu. Navždy ji zakonzervuje v pomyslném formaldehydu.

Ačkoli galerie nikdy nezavírá a můžete se tak na sklenku umění zastavit kdykoli, ráda bych vás pozvala na tu naplněnou vínem k oslavě první výstavy. Nalévá se 2. 10. v 19 hodin.


Jan Paravan: Ten, kterého jsi nechala za sebou
Galerie Evoluční
Revoluční 5, Praha 1
3. 10.–5. 11.
vernisáž 2. 10. v 19:00