11. ročník psychedelického Bio festivalu je tu, tentokrát asi v nejbiologičtějším pojetí. Ve stejný čas, na stejném místě a v obdobném obsazení, jehož soubuní se každým rokem rozrůstá o čerstvé výhonky spontánním nabalováním i přirozeně sprostou reprodukcí.

Na Tišině je prozatím blahodárné ticho, ptactvo si pouští zobáky na špacír jen s ranním úsvitem a stromy se protahují od kořenů až ke konečkům větví a lačných listů téměř bez hlesu. Pod spletí travin to ale ve vlhké hlíně už tepe v rozsahu mnoha mikrometrů zcela nepokrytě a nahlas.

V přírodním směnném nálevu se oddává plnobarevným fantaziím tripka velká, v nízkém porostu za potokem se choulí skupinka keřenek pozorována rozlitkou hruškovitou, rozvalenou jen několik dní svižného ciliárního kluzu opodál. Krátce před polednem si na rozpáleném zrnku potočního písku rozkládá svou froté pelikulu snědá centrohelidní slunivka, v bezpečném doprovodu dvou štítovek a jedné obrněnky. Uprostřed tanečního palouku se nadšeně rozcvičuje několik set tisíc vířenek a mrskavek. Ani na pomalu mizící prošlapané pěšince u chatky č. 17 není o zábavu nouze. Svijanským vánkem doposud vonící vrstvy zeminy vybízejí k duchaplným debatám bachořců a jiných místních nálevníků, vesměs o domnělých libůstkách přespolních slávinek a záhadných vrtoších mladých rournatek. Občas u toho stačí pomrkávat i po parketu, zda se mezi mrskavkami a vířenkami neobjeví nějaké to krásnoočko. V zábalu z vyhřátých sinic naslouchá jejich mlaskavým úsudkům pohublá kokcidie jaterní… však i ona se brzy dočká lepších časů. Místní měňavky si datum 18. května přidaly už dávno do svých oblíbených panožek. Při pomyšlení na všechny ty, jejichž veselý dusot už téměř rok necítily na svých ztuhlých mikroskopických šíjích, nedočkavě undulují membrány a radostně pulsují vakuoly naprosto všem bez rozdílu obrvení, metabolismu i způsobu množení.

Vyleštěte si tedy okuláry a dobře zaostřete tubusy, vznik a rozpuk života na Zemi lze vypozorovat zvídavým okem a myslí za 4 dny a 3 noci na dobře známých místech, která však budou v průběhu celého festivalu neustále morfovat, neboť tématem letošního roku je krom velké květnové evoluce především samotné „měňavo“. Chatky, účinkující, ba ani samotní návštěvníci by neměli býti přistiženi příliš často ve stejné podobě, dekorace chatek se bude měnit v průběhu celého víkendu, vzhled umělců v průběhu samotného vystoupení a kukuč všech ostatních s frekvencí dle libosti, zásoby vlastních převleků, míry schopnosti improvizovat nebo jen spontánně pod tlakem okolností, jak tomu bývá u některých měňavkoidních návštěvníků už po léta zvykem nehledě na téma festivalu. Po skončení Amébia bude v mezisíti vyhlášeno a bez milosti odměněno prvních 10 účastníků s nejvyšším počtem různých podob (dohledaných na fotografiích). Začněte si tedy pomalu balit kufry v dostatečném množství a s patřičným předstihem.

Nebudete-li mít na dostatečně častou a nápaditou změnu vzhledu dostatek vlastních převleků, můžete využít služeb naší půjčovny kostýmů vzešlých z oděvů a doplňků nashromážděných za uplynulých 10 let Bio festivalu. Třeba si konečně po letech odnesete domů i ten svůj dávno zapomenutý.

V průběhu festivalu bude probíhat několik zajímavých biologicko-estetických experimentů snažících se uspokojivě neodpovědět na otázku vzniku života na naší planetě. Vizualizovaný matematický model veselého soužití hypotetických organismů bude si žíti rovněž svým vlastním životem. K tomu nám dopomáhej vzduch, voda, zem, výkonný počítač a hudební stůl Reactable.

Amébio 2012
lesní tábořiště Tišina
Kožlany u Rakovníka
18.–21. 5.
2–4 dny 500 Kč / 1 den 350 Kč / děti zdarma

Co nejaktuálnější informace na bio.mimo.cz


upravila Barbora Klárová, autor Milan Perplex Svoboda