České literární centrum (dále jen ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, se v uplynulém roce zaměřilo na podporu české poezie. Vzhledem k pandemické situaci se zvláště v první polovině roku soustředilo na on-line aktivity, a připravilo zejména dva videoseriály, jež jsou dostupné na YouTube a Facebooku ČLC. Seriál Poezie v regionech měl za cíl prezentovat regionální kulturní, literární a konkrétně zejména básnické aktivity a umělce a díla samotná. Videa seriálu Poezie v regionech pokrývají celou Českou republiku včetně Moravy a Slezska. Druhý seriál, Česká poezie ve světě, představuje nové publikace současných českých básníků, které nedávno vyšly v Británii, Francii, Španělsku a německojazyčných zemích.


České básnické sbírky, jež se dočkaly vydání v zahraničí, ČLC propagovalo i dalšími způsoby. Především podpořilo výjezdy básníků na zahraniční festivaly a veletrhy, na kterých měli možnost své nové knihy uvést. Ve Slovinsku například vyšel výbor z díla uznávanému básníkovi Petru Borkovcovi, který spolu s Olgou Stehlíkovou vystoupil na mezinárodním festivalu Days of Poetry and Wine. Milan Děžinský absolvoval tour po třech městech v Anglii a Skotsku, kde četl ze sbírky Tajný život v anglickém překladu. Dva čeští básníci se představili také na Lipském knižním veletrhu.

ČLC se nesoustředilo jen na zahraniční akce, ale působilo rovněž v rámci České republiky. Pěti básníkům a básnířkám například poskytlo několikatýdenní rezidenční pobyt v Broumově a Horní plané, kde autoři měli prostor k soustředěné a tvůrčí práci.

V roce 2022 se České literární centrum bude soustředit na podporu překladatelů a nachystá sérií kulturních akcí doma i v zahraničí, kterými podpoří české předsednictví v Radě Evropské unie.

text: Jan Zikmund