Román Zřídlo od autorky Akwaeke Emeziové pojednává o duchovním a psychologickém rozvoji hlavní hrdinky Ady, přičemž duchové uvnitř ní usilují o nadvládu nad jejím tělem. Výjimečný debut autorky představuje skutečný životní příběh zahrnující queer, trans a nebinární tematiku společně s polyteistickým náboženstvím.

Bildungsroman s autobiografickými prvky představuje v hlavní roli problémovou identitu, hledání sebe sama a pochybnosti o vlastní sexuální orientaci. Africká božstva uvázlá v těle mladé dívky Ady se derou do popředí a Adino tělo využívají pro vlastní potěšení. Již po narození malé Ady se jejím rodičům, nigerijskému lékaři, gynekologovi a malajské zdravotní sestře, zdálo, že s ní není něco v pořádku. Její tělo sloužilo jako nádoba pro duchy, jelikož Ada se narodila jako ogbanje neboli duch Igbo, jenž se narodil v lidském těle a chce se co nejdříve dostat zpět do svého původního spirituálního světa.

Dítě krajty
Ada se narodila v Nigérii, nicméně za studiem se stěhuje do Spojených států, kde teprve začíná poznávat své vnitřní bohy, jejichž síla zde sílí a s nimiž dokáže i vzájemně komunikovat. Bohové skrytí v Adině těle se však živí krví, což zapříčiňuje Adino časté sebepoškozování i myšlenky na sebevraždu. Bohové v jejím těle jsou potomci metafyzické krajty Aly a touží dostat se zpět do lůna své matky, tudíž zabít svou fyzickou schránku Adu. Každá jednotlivá osobnost polyteistického božstva se chová jinak, cítí jinak a přeje si něco jiného. Uvnitř Ady tak dochází ke konfliktu identity, genderu i ke špatnému duševnímu zdraví. Ada rovněž střídá milence a ocitá se v toxických stavech, stává se cynickou, bezcitnou, manipulativní a lakonickou. Bojuje s vlastní orientací, nosí binder sloužící k zakrytí prsou a následně si dokonce samotná prsa nechává chirurgicky odstranit.

Polyteismus, sexualita, spiritualita
Příběh dívky a následně mladé ženy Ady v základu lehce připomíná dějovou linku románu Amerikána od Chimamandy Ngozi Adichieové, nicméně ústřední motiv Zřídla se liší především ve své orientací na tajemno, mystično a spiritualitu s náznakem děsivé zápletky. Autorka bravurně popisuje realitu a problémy nigerijské střední třídy zároveň spolu s mytologií igboského kmene. Nigérie a kmen Igbo je rovněž ústředním motivem knih Chimamandy Ngozi Adichieové. Akwaeke Emezi při psaní také plynule přeskakuje mezi rozdílnými perspektivami nemonotónního mnohobožství, přičemž Ada v nich hraje až druhou roli. Liší se také styly vyprávění příběhu i pojetí momentálního bytí. Lyrická a nezkrášlená dějová linka vychází z Emeziny vlastní zkušenosti, přičemž Ada jako autorčino alter ego se zabývá sexualitou, spirituálním světem, mytologií a rodinou.

Akwaeke Emezi: Zřídlo
Nakladatelství Host
Brno, 2020, 229 s.