Prozaický příběh spisovatelky a novinářky Martiny Leierové zakládá svůj děj na obyčejném činžovním domě skrývající mnohá tajemství ve Městě, kterým protéká Řeka.

Příběh knihy Tohle město, tahle řeka se odehrává v domě s osmi byty ve Městě. Nájemníky jsou zcela obyčejní průměrní lidé tvořící společenství celorepublikové normálnosti. Nikdo z nich na první pohled nevybočuje ze zajetých stereotypů, nicméně každý apartmán má svůj vlastní příběh a svá tajemství.

Dům s příběhem
Obyvatelé domu ve Městě se liší snad všemi možnými způsoby, spojuje je jediné – dům s osmi byty. Tichá fotografka s láskou k ptactvu Róza, plachý a elegantní spisovatel Šimon Hilský, podnikatel Karel Majer, Klára trpící agorafobií, postarší paní Cartierová se svým psem Jacquesem nebo paní Václavková se synem Davidem, pozdějším manželem Rózy. Děj knihy začíná v okamžiku schůze, na níž nájemníci řeší, kdy se záhadně ztratil domovník Vladimír Vrána, průsvitný neviditelný muž, jehož si nikdo nevšiml ani předtím, než se nečekaně vytratil.

Příběhy sdruženy v jednom domě
Autorka svou prózu nezasadila do určitého místa ani času, proto namísto odehrávajícího se děje nazývá Město a řeku protékající v něm Řeka. Osudy skryté za zdmi činžovního domu jsou koherentní a zaměřují se na různá témata hýbající společností. Jedná se například o univerzální a častý motiv nevěry v manželství, dále také sexuálního obtěžování a predátorství vedoucího až k znásilnění nebo i témata spojená s minulým režimem komunismu převládajícím v tehdejším Československu, stařeckou demencí či transgenderovou identitou. Všichni obyvatelé domu žijí navzájem nezávislé životy, dokud je přece jen jeden okamžik nesloučí do jediného spletitého a komplikovaného příběhu gradujícího k nepředvídatelnému konci. Próza je dokladem toho, jak cizí příběh dokáže člověka ovlivnit a změnit mu celý dosavadní život.


Martina Leierová: Tohle město, tahle řeka
Nakladatelství Host
Brno, 2021, 271 s.