Mistrovský román Chimamandy Ngozi Adichieové s názvem Půl žlutého slunce představuje formování současné Nigérie. Drsná historická fakta se v něm prolínají spolu se silnými osudy pěti hlavních postav příběhu.

Příběh knihy je zasazen do období nigerijské občanské války a jedním z klíčových okamžiků v moderní africké historii. V šedesátých letech minulého století se v Nigérii vedly vášnivé a bouřlivé boje o vznik nezávislé separatistické republiky Biafry. Několikanásobný vojenský převrat zapříčinil etnické pogromy na Igby v severní Nigérii a následnou občanskou válku, která stála životy milionů obětí. Násilí, mučení a smrt definovaly toto období Nigérie. V násilném konfliktu, v němž proti sobě stanuly nigerijská vláda a odtržený stát Biafra, došlo k následnému odchodu Britů z Nigérie.

Angličan, chudý venkovan, krásná profesorka, její dvojče a revolucionář

Chimamanda Ngozi Adichie přirozeně a empaticky vypráví životní příběhy pěti protagonistů. Třináctiletý chlapec Ugwu pocházející z chudé vesnice je díky své tetě zaměstnán ve službě u univerzitního docenta matematiky Odenigba. Odenigbo je revolucionář, pohání jej revoluční horlivost, vztek se zlostí, a především pak snaha o převrat v jeho domovské Nigérii. Ve svém domě pořádá sešlosti s ostatními intelektuály se stejnou náturou. Odenigbova mimořádně půvabná milenka, a později manželka, Olanna po studiích sociologie opouští bezpečný a privilegovaný svět svých zámožných rodičů v Lagosu a přidává se k těmto intelektuálům s revolucionářskou duší. Zároveň začíná učit na vysoké škole v univerzitním městečku Nsukce a čím dál více propadá charismatu odhodlaného docenta. Na druhou stranu Olannina záhadná a chladná sestra Kainene, jež je sice jejím dvojčetem nicméně současně i jejím přesným opakem, přebírá otcovu firmu a stýká se s nigerijskou smetánkou v nablýskaných sídlech. Na jedné takové sešlosti se náhodně setkává s plachým britským spisovatelem Richardem Churchillem, kdy mezi nimi vznikne vzájemné pouto, přestože Kainene odmítá někomu patřit.

Mlčeli jste, když jsme umírali

V momentě, kdy nigerijští vojáci postupovali vpřed, všem se ze dne na den změnil celý život. Republika Biafra se ocitla v neustálém ohrožení a nevědomosti, nigerijští vojáci postupovali vpřed a situace v zemi se vyostřovala, nikdo nebyl v bezpečí. Každý si musel nyní zvolit, co je pro ně přednější – politika, rodina, láska. Jejich ideály i vzájemná loajalita byly drasticky a přísně testovány.

Ve stínu půl žlutého slunce

Ambiciózní a pozoruhodný román vypovídá o morální odpovědnosti, etnické oddanosti, třídě i o rase. Adichieová otevírá i témata panafrikanismu, kulturní a náboženské intolerance či kolonialismu a soustředí se také na obšírnou propast mezi venkovem a velkoměsty, tedy mezi tradicionalistickou Afrikou s jejími pověrami a rituály a tou moderní, kde se prestiž měří mírou dokonalé angličtiny. Současně příběh odkazuje k lásce a rodině a také k tomu, jakými způsoby může láska vše zkomplikovat a rozvrátit. Autorka, která sama pochází z kmene Igbo, brilantně a emočně evokuje nadějný příslib i zničující zklamání, jež destruktivně poznamenaly tuto dobu a místo. Adichieová knihou Půl žlutého slunce předkládá jeden z nejmocnějších, nejdramatičtějších a nejintenzivněji emocionálních obrazů moderní Afriky. Příběh balancuje na pomezí historického románu a fikce, jelikož současně přednáší fakta a pravdivou historii, ale postavy a jejich životy jsou vymyšlené.

Chimamanda Ngozi Adichie: Půl žlutého slunce
Nakladatelství Host
Brno, 2021, 504 s.