Pokud čtete Kulturní Pecku průběžně již čtvrtý rok, jistě si všímáte drobných, v lepším případě i výrazných, změn. Dějí se kontinuálně s naším záměrem jít kupředu a zlepšovat jak kvalitu obsahu, tak i obalu. Pojďme si teď neformálně popovídat o formě.

V létě loňského roku vznikl poměrně radikální nápad, že Kulturní Pecka změní svůj design. Možná částečně i název – oprostí se od „alternativní“, „kulturní“ a „měsíčník“ a zůstane jen jádro – Pecka. Obal se změní zcela. Zakázku jsme exkluzivně nabídli pražské VŠUP, Ateliéru grafického designu a nových médií pod vedením Petra Babáka. V ateliéru 304 proběhly dvě schůzky, které se uskutečnily v zimním semestru. Představili jsme časopis z hlediska technického fungování, jeho filosofie a vizí do budoucna. Spolupráci jsme nakonec definovali jako návrh funkční titulní stránky Kulturní Pecky, který bude existovat v reálném prostředí. To se stalo zadáním studentům jako část jejich klauzurních prací. Jak ke klauzuře, jejíž vítězný návrh má být základem pro profesionální spolupráci s jejím autorem, přistoupili, jste mohli v únorovém týdnu od 14. do 20. v rámci Artsemestru na VŠUP posoudit sami.


Návrhy pod lupou odborníků
Všechny práce byly představeny na veřejných obhajobách klauzur. Z řad odborné veřejnosti se aktu zúčastnili například grafici Aleš Najbrt a Petr Krejzek nebo architekt a novinář Adam Gebrian. Spojujícím a zároveň i odlišujícím prvkem vystavených návrhů byl osobitý přístup každého ze studentů. Ti vymysleli častokrát zajímavé konceptuální řešení obálky, ale bohužel nepoužitelné pro fungování titulní stránky reálného časopisu. Problémem bylo, že návrhy nerespektovaly koncepci časopisu a obsahovaly i základní grafické nedostatky. Naše spolupráce je ale dialog, a tudíž nás zajímal hlavně vizuální přístup autora. Zhlédli jsme čtrnáct návrhů, ze kterých čiší individualismus, nápad i určitý styl. Naším nelehkým úkolem je nyní zvážit, který z konceptů bude použitelný pro fungování časopisu v reálném kontextu. Máme pár favoritů, nechte se ale překvapit. Jak podobou, kterou Pecka dostane, tak i termínem, kdy tomu tak bude.