České Budějovice nakopl akcelerátor v podobě Evropského hlavního města kultury 2028. Díky titulu se podaří proměnit město v živý organismus, který řeší urgentní témata, soustředí se na tvorbu a revitalizaci prostředí a přinutí obyvatele na život pohlížet s péčí, navzájem se spojovat a tvořit udržitelnou kulturní strategii města.

Institut Evropských hlavních měst kultury vznikl v roce 1985 jako vize kulturní spolupráce evropských států. Česká města titul obsadila zatím dvakrát (Praha 2000, Plzeň 2015). V roce 2028 na mapu republiky opět ukázal kompas a do finále se probojovala hned dvě naše města. Derby mezi severním Broumovem a jižními Českými Budějovicemi vyhrálo jihočeské krajské město. Jakým unikátem České Budějovice okouzlily porotu? Na otázky jsem se ptala kreativní ředitelky projektu Anny Hořejší.

Anna Hořejší (* 1988, České Budějovice)
Vystudovala divadelní produkci na pražské DAMU. Spolupracovala na nezávislých hudebních a divadelních projektech, byla součástí týmu Pražského Quadriennale a Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura. Koncept Budějovice 2028 obohacuje z pozice feministky, klimatické aktivistky a matky tří dětí.


Můžete popsat umělecký koncept, který jste pro projekt Budějovice 2028 zvolili?

Koncept nazýváme (PERMA)KULTURA, což je pojem, vycházející ze zemědělství a velmi zjednodušeně jej můžeme definovat jako dlouhodobě udržitelné plánování a vytváření vzájemně prospěšných vztahů.
Pro komisi bylo důležité, aby byl koncept lokálně urgentní a zároveň evropsky relevantní. Permakultura se ukázala jako bytostně evropský koncept, který je založen na základních principech: Péče – Spojení – Tvorba.
Skrze kulturní a umělecké projekty můžeme do veřejného prostoru a do diskurzu přinášet aktuální témata. Pro nás to jsou otázky týkající se životního prostředí, klimatických změn, duševního zdraví, péče o veřejný prostor, práce s komunitami, participace veřejnosti, nebo rovná práva.

Do roku 2028 zbývá několik let. Na co vše se musíte připravit? Budou nějaké akce probíhat již nyní?

V současné chvíli máme šestačtyřicet projektů. Nyní připravujeme velmi podrobné kroky na následující roky. Některé projekty už ale probíhají; jmenovat mohu realizaci instalace Skateholder od U / U Studia, díky níž jsme dostali do veřejného prostoru skateovatlené prvky. Dále máme pobytovou instalaci Hotspot na sídlišti Šumava, kterou kurátoroval Jiří Ptáček a jejímiž autory jsou Jan Fabián a Matouš Lipus. Vytváří v nehostinném místě uprostřed sídliště pobytový přístřešek s vodními a zelenými prvky, jak pro lidi, tak pro živočichy.

Chystá se také celá řada rekonstrukcí či nové výstavby, například rekonstrukce Domu umění, dostavba Kulturního domu Slavie. Do roku 2028 by také měla vzniknout nová budova Alšovy jihočeské galerie. Zpřístupnit se mají i břehy řek a v plánu je revitalizace parků.

Můžete nám představit stěžejní projekty, které vzniknou v roce 2028?

Zásadním projektem je Ars Biologica, který propojuje vědu a umění. Vychází z našeho přesvědčení, že kultura má být partnerem i v takových tématech, jako jsou klimatická krize a její komunikace nebo k přispívání vytváření řešení, v rámci kulturního sektoru ale i třeba toho, že skrze kulturní projekty můžeme změnit myšlení lidí, jak přistupují k agendě problému. Na projektu budeme spolupracovat s Jihočeskou univerzitou, Biologickým centrem Akademie věd a lineckým festivalem Ars Electronica. Ars Biologica začne postupným propojováním vědy a umění v rámci sympozií, stáží, rezidencí, ale také výzkumů na pomezí umění a občanské vědy a bude gradovat ve velikánskou expozici v roce 2028. Ta se bude konat v revitalizovaném areálu českobudějovického Výstaviště, které by se mělo otevřít více veřejnosti a velkoformátovým akcím.

Moje srdcovka je Womenpedia, jehož jsem i spolukurátorkou. Projekt by měl odstartovat jednodenním sympoziem na podzim v rámci Dní otevřených ateliérů, které organizuje Jihočeský kraj. Téma letošních ateliérů je Ženská práce. Sympozium otevře problematiku žen umělkyň, tvůrkyň v regionu, což je pro nás zajímavá a neprobádaná oblast.

V neposlední řadě je to Culture Harvest a sním spojená Sklizeň v Komařicích, vytvářející prostor pro performing arts ve veřejném prostoru, což je tradice, kterou zde nese Jihočeské divadlo již od 60. let. Projekt je propojen s dalšími subjekty jako jsou divadlo Continuo ale i nezávislými divadly. Partnery jsou i velké evropské opery, festivaly Homo Novus v Rize nebo festival Avignonu. Jsou to skvělí tvůrci, kteří se propojí na bienále site-specific a imerzivního divadla. Půjde o zážitek přístupný pro širokou veřejnost, kdokoliv může přijít na pivo s párkem a dostane k tomu naservírované nejlepší evropské divadelní a operní tvůrce.

Program je z velké části naplánovaný, kdo a jak se do něj může ještě zapojit?
Bude několik typů open callů, část bude zaměřena na rezidence a různé stáže v rámci navržených projektů. Otevřeny budou také open cally pro nové projekty jak pro české, tak pro zahraniční tvůrce.

Díky dalším Evropským hlavním městům kultury zahraničním partnerům a evropským sítím můžeme tak dát možnost českým umělcům vyjíždět do dalších evropských měst a zapojovat se do projektů. Z výjezdů budou profitovat sami umělci a kulturní organizace, kteří se stanou odkazem tohoto projektu.

text: Aneta Oulehlová