Momentálně žiji na chvíli za oceánem, v kraji výrazně odlišném od domoviny, která je mi inspirací. Snažím se tedy hledat průsečíky kulturních projevů obou míst, nacházím detaily, kterými bych mohla svoji tvorbu v budoucnu obohatit. Detaily, které doma neznám. Mám období regenerace. Otevřenými póry tedy vstřebávám veškeré užitečné informace, studuji, třídím, porovnávám, vyhodnocuji. Na dálku spolupracuji a užívám si prototypování nových produktů, které poprvé realizuji v poměrně cizím prostředí. Spoluorganizuji a připravuji výstavu, která se bude konat v říjnu v Praze. Zlehka přemýšlím o projektu pro vídeňský týden designu, správném místu pro zakotvení, českém národu, lidech, budoucnosti, štěstí, lásce, jaru a životě.