Koho už nebaví pracovat v sociální izolaci svého domova a nechce si najímat kancelář, může vyzkoušet stále rozšířenější alternativu – coworkingové centrum. Výhody, jakými jsou úspora nákladů oproti samostatné kanceláři, motivační prostředí a možnost navázání cenných kontaktů, na druhou stranu přinášejí i poněkud omezené soukromí.

Důvodů, proč se lidé rozhodnou pro coworking, je několik, a ty se mění podle aktuální situace. Úspora nákladů je jeden z těch nejdůležitějších. Pro samostatně působícího podnikatele je zpravidla mnohem levnější platit za přístup do sdíleného prostoru než si pronajímat vlastní kancelář. Kromě toho služby a vybavení, jako je např. připojení k internetu, úklid, kopírka, zasedací místnosti apod., jsou v coworkingových centrech sdílené více uživateli, a tudíž jsou ve výsledku levnější v přepočtu na jednu osobu.

Motivace prostředím
Druhý častý důvod je možné hledat v inspirativnějším prostředí. Někteří lidé se pro sdílený pracovní prostor rozhodují proto, že se jim v něm pracuje lépe než doma. Nerozptylují je tu domácí práce, které je potřeba udělat, ani rodinní příslušníci či jiná lákadla domova. Kromě toho, když vás obklopují další usilovně pracující lidé, může vás to motivovat k lepší pracovní morálce, k větší výdrži při překonávání různých obtíží, a tím tedy k lepším výkonům. Obzvlášť bývalým zaměstnancům, kteří se staví na vlastní nohy, může toto prostředí pomoci k vytvoření nových pracovních návyků.

Prostor pro důvěru
Tím nejdůležitějším předpokladem pro úspěch duševně pracujícího podnikatele nakonec ale nejsou ani nižší náklady v porovnání s klasickou kanceláří, ani větší motivace pramenící z pohledu na práci jiných. Klíčové je poznat ty správné lidi. „Dobré kontakty“ jsou od pradávna hybnou silou úspěchu podnikání. Mohou to být lidé, kteří se stanou dodavateli, cennými zákazníky, investory nebo přímo partnery. S trochou štěstí lze právě takové lidi v coworkingovém centru nenásilným způsobem poznat. Ještě pravděpodobnější je, že lidé pracující kolem vás budou mít užitečné kontakty mezi svými přáteli a známými.

Tím se dostáváme k asi největšímu přínosu sdílení stejného pracovního prostoru s „cizími lidmi“. Jde o možnost vytvoření důvěry. Lidem, které známe, jsme ochotni více věřit. Větší důvěra pak usnadňuje počátek obchodních vztahů, sdílení vzájemných kontaktů či zkušeností, zprostředkování kapitálu apod. Coworkingové centrum může fungovat i na principu neformálního klubu, jehož členové, kteří mají zájem, jsou ochotní si pomáhat a výhodně spolupracovat.

Ne pro každého
Sdílet kancelář s mnoha lidmi pracujícími na odlišných projektech vyžaduje velkorysost. Přestože členové jsou obvykle nabádáni k dodržování pravidel ohleduplnosti, určitým rušivým vjemům se nelze vyhnout. U některých kolegů vás může rozptylovat hlasité ťukání do klávesnice nebo chronická neposednost. Pokud se těžko soustředíte a pro svou práci potřebujete absolutní ticho, není pro vás coworkingové centrum ideálním řešením. Takoví lidé někdy tráví ve sdíleném prostoru jen část své pracovní doby, aby mohli využívat jeho výhody, zatímco zbytek své práce dělají z domova.

Podobné je to s pocitem soukromí a důvěrou. Můžete se obávat, že váš podnikavý kolega u vedlejšího stolu vyslechne důležitou telefonní konverzaci nebo na monitoru uvidí vaši práci a zneužije zjištěná obchodní tajemství pro svůj prospěch. Sklízet plody vzájemné důvěry vyžaduje nejprve odvahu důvěřovat ostatním, že nemají v úmyslu žádného z „kolegů“ poškodit. Tedy jako obvykle – napřed musíme dát, abychom dostali nazpět.

Pracovna pro 21. století
Coworking znamená práce ve sdíleném, obvykle kancelářském prostředí. Na jednom místě pracují lidé, kteří nejsou zaměstnáni stejnou firmou.
V Česku se jedná o relativně nový fenomén. Reaguje na narůstající počet samostatně činných podnikatelů, jejichž hlavní kapitál je nehmatatelný a spočívá ve znalostech a dovednostech. Podle průzkumu společnosti LMC přibližně polovina těchto lidí o možnosti sdílených prostor zatím neví. Téměř čtvrtina ji v minulosti využila nebo využívá, zatímco dalších 23 procent respondentů o tomto způsobu práce ví, ale není pro ně vhodný. Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že podnikatelů, kteří ocení pozitiva sdílených pracovních prostor, přibývá. V Praze je již coworkingových center několik, další se objevila v Brně, Ostravě, či dokonce v Písku.Coworking v Česku
Jedním z prostor, kde se můžete posadit se svým notebookem na kterékoli neobsazené místo, může být Hub Praha otevřený loni v létě v bývalých prostorách tiskárny v blízkosti Anděla. Pracují tu například designéři, IT experti, konzultanti v různých oborech, architekti, marketingoví pracovníci atd. „Snažili jsme se vytvořit atraktivnía zároveň dostupný prostor pro podnikatele i pro setkávání těch, kteří nejsou našimi členy. Chceme, aby Hub kombinoval výhody plně vybavené kanceláře, podnikatelského inkubátoru a internetové kavárny. Proto jsme tu kromě pracovního prostoru a zasedacích místností zřídili také bar, společenskou místnost a terasu,“ říká Zdeněk Rudolský, jeden ze zakladatelů tohoto prostoru. Členové si mohou vybrat z pěti tarifů, neboli možností, kolik hodin chtějí v daném měsíci v prostoru strávit – od pěti až po neomezený počet. „Kromě fyzického prostoru rozvíjíme Klub Inovátor sdružující firmy a instituce, které nám pomáhají pořádat zajímavé akce a podporovat projekty, které v Hubu vznikají,“ uvádí Rudolský příklad dalších aktivit, které mohou v podobných centrech vznikat.

autor: Jakub Mareš