Představujeme vám časopis, který si autorsky připravují studenti Vysoké školy hotelové ve spolupráci s vedením školy. Odpověď na otázku „Proč hotelová škola potřebuje svůj časopis?“ si přečtěte sami.

Vysoká škola hotelová v Praze je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, která od svého založení v roce 1999 vychovává odborníky v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Je prakticky orientovaná a úzce s praxí spolupracuje, o čemž svědčí úspěšnost absolventů a jejich dobré uplatnění. Doposud zde úspěšně absolvovalo více než 4000 studentů. Mnoho z nich dnes pracuje na nejvyšších manažerských postech nejen v hotelech a hotelových řetězcích, ale i v dalších službách cestovního ruchu v České republice i v zahraničí.

Vzrůstající zájem uchazečů o studium nejen z České republiky, Slovenska, ale i z dalších evropských i mimoevropských států vyústil otevřením oboru Hospitality Management, který je kompletně vyučován v angličtině. Do tohoto oboru nastupují rovněž zahraniční studenti přijíždějící v rámci programu Erasmus.

VŠH nabízí zájemcům čtyři bakalářské obory (Hotelnictví včetně jeho anglické verze Hospitality Management, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách, Management volného času) a tři navazující magisterské obory (Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu a Marketingové komunikace).

Ze současného počtu 2300 studentů ve všech oborech a formách studia je více než 55 % zapsáno v prezenčním studiu. Škola disponuje moderně vybavenými velkokapacitními posluchárnami, moderními učebnami, cvičnými bary, salonky a potřebnou gastronomickou i multimediální technikou.

Oblibu nejen mezi posluchači školy, ale i u pracovníků hotelů a restaurací si získal barevný studentský časopis Kredit, který pravidelně připravují k vydání studenti v rámci volitelných předmětů, zaměřených na mediální komunikaci. Přispívají do něj samozřejmě i ostatní studenti všech dalších oborů.

Na stránkách Kreditu v pravidelných rubrikách Studentský život, Události a názory, Teorie a praxe a Zábava najdete reportáže ze života školy a ze zahraničních pobytů a stáží v rámci programu Erasmus, rozhovory se zajímavými osobnostmi z oblasti hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu, služeb a kultury, články o aktivitách studentského senátu, informace o nových knihách, filmech a divadelních představeních, ankety na aktuální témata, recepty pokrmů, testy, fotostranu z tvorby studentů, informace z kateder školy, sudoku a přehled kulturních akcí v Praze. V každém čísle jsou publikované také články ve slovenštině, angličtině a ruštině.

Kredit je vytvářen pod pedagogickým vedením PhDr. Jaroslava Holoubka, svého šéfredaktora a jeho zástupce si studenti vybírají vždy na začátku semestru. Je určen studentům, zaměstnancům a partnerům školy i zájemcům z řad veřejnosti. Je také distribuován do sítě vybraných hotelových a rekreačních zařízení v celé republice.

Inzerci, náměty, články, fotografie do časopisu lze zasílat na adresu: kredit@vsh.cz. Studentský časopis Kredit naleznete rovněž ve formátu PDF na webových stránkách školy www.vsh.cz.