Bezmála čtyřicet minut naplněných představením těch nejvýraznějších stavebních projektů, které výrazně promění podobu Prahy, přináší prezentace výstavy Praha zítra? Pražské priority. Ta je s komentovanými vstupy Adama Gebriana aktuálně ke zhlédnutí odkudkoli, kde budete moci pohodlně a nerušeně sedět a dívat se – CAMP ji zpřístupnil na svém online kanálu.

Protože je Centrum architektury a městského plánování (CAMP) stále zavřené (CAMP je otevřen od 3. 12., PO-NE / 9.00-19.00, pozn. red.), přenáší obsah ze svých fyzických stěn na monitory vašich počítačů. Výstavu Praha zítra? Pražské priority připravilo hlavní město Praha a IPR Praha a v pěti kategoriích mapuje inovativní proměny města, které čeká v následujících dvaceti letech ambiciózní budoucnost. Jednotlivými projekty provádí architekt, teoretik a popularizátor architektury Adam Gebrian (* 1979). Ten komentuje každou sekci výstavy, doplněnou slidy s fotografiemi nebo vizualizacemi projektů. Prahu budou proměňovat směrem k sebevědomé metropoli s ohledem na zvyšování kvality života, s důrazem k opětovnému propojování spolupráce mezi architekty, inženýry i umělci, jak tomu bývalo i v historii. Takovou spolupráci představuje například projekt Dvorecký most v sekci výstavy Nová propojení, který propojí také Smíchov a Pankrác, tedy zlíchovské a podolské nábřeží. Most je tvarován jako socha – architekti Ateliér Tubes a Atelier 6 ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla ve formě multifunkční kubistické krajiny a botanické zahrady pouličního osvětlení. Dokončení mostu je plánováno na rok 2025.

Sekce Nová propojení přináší také pohled na jednu z největších investic propojování města, metro D. Nová linka povede v severojižním směru částečně paralelně se stávající linkou C. Délka trati bude 10,6 km s 9 běžnými a jednou přestupní stanicí na Pankráci. Ve stanicích Pankrác a Olbrachtova budou opět k vidění umělecké realizace. Ve výtvarné soutěži na podobu dvou prvních stanic zvítězily návrhy umělců Jakuba Nepraše a Vladimíra Kokoliy. Zprovoznění celého úseku metra D, včetně úseku náměstí Míru–Pankrác se odhaduje na závěr roku 2029.
Pohled do budoucí tváře Prahy rozkrývají další čtyři sekce Nové čtvrti, Nové příležitosti, Nová náměstí, Nové parky. Všechny projekty jsou také s dalšími informacemi představeny v těchto sekcích na webu campuj.online/expo a v čase omezených možností přináší nejen rozptýlení, ale také možnost dozvědět se, co nás už za pár let bude obklopovat a v jakém prostoru budeme moci žít. Projekty se snaží již existující místa revitalizovat a odstranit jejich nedostatky, přihlížet k současným trendům s důrazem na preference obyvatel a jejich kvalitu života a pohlížejí i na kultivaci prostoru s ohledem na životní prostředí. Zhlédnutí této výstavy je skutečně příjemnou motivací k tomu těšit se, až nebudou naším každodenním okolím čtyři stěny bytu, ale nové čtvrti, parky a náměstí. Nečekejte ale simulaci skutečné prohlídky výstavy, na tu se vydejte sami, až se CAMP znovu otevře.


Praha zítra? Pražské priority
campuj.online/expo