Lesní slavnosti divadla
Lesní divadlo Řevnice
26. 8.–1. 9. 20:00
300 / 150 Kč