Oko za oko – niečo za niečo
Letní Shakespearovské slavnosti
Pražský Hrad
2.–6. 8. 20:30
280–990 Kč