Bienále experimentální architektury #1
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
út–ne 11:00–19:00
26. 4.–26. 5.
40 / 20 Kč