Tina B. 2011
Festival současného umění
Praha
20. 10–13. 11.