Zpívající činely
Komunikační prostor Školská 28
Školská 28, Praha 1
út–pá 13:00–18:00
6.–26. 9.
vstup zdarma