Vosí peří

Vypěstovat si tak náboženskou víru
v něco jiného než náboženství
než zase nějaké náboženství

o příštím svátku až zase vstanu
odvalím kámen do koutku oka
z kuchyňské linky poteče zředěná
jahodová šťáva
na jazyku cizí částice

odvalím přikrývku a půjdu
do zahrady zasadit a vypěstovat
napnutá stehna rovná záda
ze sítka ve dřezu vosí peří
ještě několikrát podrýt, zahrabat a okopávat
nový opěrný bod

Chodec

Jak daleko bys zašel pro své retro
klopýtal bys alejemi a památníky neobcházel
ale rekonstrukce je otázka
nechat strhnout či programově popadat

průtrž polibků nad obrázkovou knihou
další den uprostřed křižovatky
kvůli perspektivě

jak daleko je pohled tvá předvolba
přece jen odtud v těch vteřinách
kdy chodec spěchá a bojí se o život
zahlédne to nejkrásnější