Slovo

Drobný steh
v rubu košile
Zlomené světlo
v prasklých brýlích
Uzel strachu
z dlaně
Zasukovaný mlčením

Teď neprojdeme ouškem jehly

Lomové slovo
Tichý pokyn k odstřelu
Hlasitá ozvěna
srdečních šutrů

Zašil jsem si uši

Dary

Starý lis
Úpěnlivost dřeva
Drcená oblost hroznů
Víno

Vlasy přes skálu ramen
Nikdy nedokončený pád
Žízeň kůže
Klín

Guyvan
Voda téměř vroucí
Agónie lístků
Čaj

Zas se vypít
Něco jako láska

ze sbírky Anglický čaj (Dauphin, 2022)